ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА НАЈБОЉЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

У Привредној комори Србије, 24. новембра 2022. године, додељене су годишње награде за најбоље докторске дисертације са оригиналним научним доприносима од изузетног значаја у одређеној научној области, а са директним или потенцијалним значајем за примену у привреди. Награђено је укупно 11 докторских радова у области електротехнике, грађевинарства, машинства, медицине, технолошког процеса, права и економије, а основни критеријуми при оцењивању били су релевантност научног рада, објављивање у референтним међународним часописима и применљивост у привреди, са акцентом на допринос датог решења унапређењу у привреди. Две докторске дисертације одбрањене на Технолошком факултету Нови Сад добиле су ову престижну награду: „Физичке, хемијске и биолошке особине осушеног коштичавог воћа произведеног различитим техникама сушења“, др Аните Милић под менторством проф. др Александре Тепић Хорецки, и „Инкапсулирани каротеноиди из споредног производа прераде шаргарепе у функционалној храни“, др Вање Травичић, под менторством проф. др Гордане Ћетковић.