GRAD NOVI SAD ĆE BITI DOMAĆIN, A MATICA RUSINSKA ĆE BITI ORGANIZATOR XVII SVETSKOG KONGRESA RUSINA 2023. GODINE

Svetskom kongresu Rusina učestvovali su delegati iz svih 10 članskih organizacija Rusina u SKR, odnosno iz Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Srbije, Hrvatske, Rumunije, Ukrajine i zajednička delegacija Rusina iz SAD i Kanade, navodi nasemesto.

Svetski kongresi Rusina se održavaju svake druge godine od 1991. godine i uvek u drugoj zemlji. U našoj zemlji do sada su održana 2 Svetska kongresa Rusina: III Svetski kongres Rusina je održan 1995. godine u Ruskom Krsturu i X Svetski kongres Rusina 2009. godine koji je takođe održan u Ruskom Krsturu. Na XVI Svetskom kongresu Rusina u Krinjici u Poljskoj održana su 3 plenarna zasedanja delegata, na kojima su podneti izveštaji o radi u protekle dve godine, odnosno u periodu od XV do XVI Svetskog kongresa Rusina i sprovede diskusija. Održan je i X Svetski forum rusinske omladine i zasedanja 5 kongresnih komisija: za prosvetu, za kulturu, za informisanje i izdavačku deletnost, za istoriju Rusina i Komisije za turizam i projekte Svetskog kongresa Rusina.. Izveštaj o radu Matice rusinske u protekle dve godine podneo je Đuro Papuga, nje predsednik i član Svetskog veća Rusina. U radu kongresnih komisija ispred Matice rusinske učastvovali su: – u Komisiji za prosvetu i rusinski jezik: Nataša Perković, – u Komisiji za kulturu : Nataša Makaji Mudroh, – u Komisiji za istoriju Rusina: prof. dr Mihajlo Fejsa, izabran za preds. – u Komisiji za informisanje i izdavačku deletnost: Zinaida Budinski, – u Komisiji za turizam i projekte: prof. dr Jaroslav Katona. – U radu X Svetskog foruma rusinske omladine: Dorotea Budinski. Po odluci delegata XVI Svetskog kongresa Rusina grad Novi Sad će biti domaćin, a Matica Rusinska organizator XVII Svetskog kongresa Rusina, koji će biti održan 2023. godine. Ovu ideju je u potpunosti podržao Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sad u aprilu ove godine, prilikom susreta sa delegacijom Matice rusinske. Izvor: nasemesto