ГРАД НОВИ САД ИЗДВОЈИО 24 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НАБАВКУ МАШИНА И ОПРЕМЕ МИКРО И МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Јавни позив за доделу бесповратних подстицајних средстава за набавку основних средстава (машина или опреме) микро и малим предузећима и предузетницима на територији Града Новог Сада у 2021. години расписује се у циљу подршке унапређења и побољшања услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада. Средства у укупном износу од 24.000.000,00 динара обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину и планирана су за пружање подршке микро и малим предузећима и предузетницима који у Агенцији за привредне регистре Републике Србије имају регистровано седиште на територији Града. Бесповратна подстицајна средства за подршку развоја микро и малих предузећа и предузетника су државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) и одобравају се привредним субјектима једнократно, у максималном износу од 500.000,00 динара по једној пријави. Један привредни субјекат може на овом Јавном позиву да учествује само са једном пријавом. Основни циљ Јавног позива је пружање подршке ради унапређења и побољшања услова пословања  микро и малих предузећа и предузетника на територији Града, као и повећање вредности и обима производње и промета, унапређење општих услова пословања, јачање конкурентности, покриће оперативних трошкова пословања, очување постојећих и стварање услова за отварање нових радних места, отварање могућности за модернизацију и проширење производних и услужно оријентисаних делатности, и покретање нових предузетничких активности.            Пријава са конкурсном документацијом се подноси путем поште или личном предајом на писарници Градске управе за опште послове (шалтер сала) у Градској кући, Трг слободе бр. 1, Нови Сад, у времену од 8.00 до 15.00 часова, у затвореној коверти са назнаком: ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ ЗА ПРИВРЕДУ Пријава на „ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних подстицајних средстава за набавку основних средстава (машина или опреме) микро и малим предузећима и предузетницима на територији Града Новог Сада у 2021. години“ . Рок за подношење пријава је 2.август 2021. године. Јавни позив је објављен на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs (Актуелни документи) и сајту Градске управе за привреду www.privredans.com , а све додатне информације могу се добити и у Градској управи за привреду, Руменачка улица бр. 110а.