Град Нови Сад суфинансира боравак за још 565 деце у приватним вртићима

На данашњој седници Градског већа Новог Сада одoбрено је да Град суфинансира боравк у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице за још 565 деце за период септембар-децембар 2017. године. Наиме, у периоду од 1. августа до 12. октобра 2017. године поднето је 2465 захтева за финансијску подршку, а Одлуком о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, била су предвиђена буџетска средства за остваривање тог права за највише 1900 деце. Међутим, у циљу обезбеђивања подршке за што више породица, створени су финансијски услови да сви примљени захтеви буду реализовани. – Градско веће Новог Сада је на данашњој седници донело одлуку да суфинансира боравак за још 565 деце у приватним вртићима, тако да ћемо у те сврхе издвојити још око 70 милиона динара, па да у наредној години суфинансирамо боравак за око 2500 деце. То смо постигли захваљујући уштедама и одговорном трошењу буџетских средстава Града Новог Сада, на шта смо поносни – истакао је градоначелник Милош Вучевић. Град Нови Сад је први у Србији донео одлуку да, због ограничених капaцитета Предшколске установе чији је оснивач, суфинансира боравак најмлађих Новосађана и у приватним вртићима, а у циљу да се тај вид подршке омогући свој деци. Такође на тај начин Град доприноси приватном предузетништву и новом запошљавању што такође спада у приоритете политике Града Новог Сада. Због тога ће у буџету за 2018. годину, за реализацију поменуте Одлуке бити планирано 250 милиона динара, тј. за око 50 милиона више него у текућој години.

Ostavite odgovor