ИНТЕРВЈУ СА ШЕФОМ ОДСЕКА ЗА ИТАЛИЈАНСКЕ И ИБЕРОАМЕРИЧКЕ СТУДИЈЕ НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ (АЛЕКСАНДРОМ БЛАТЕШИЋ)

– Како је дошло до идеје о оснивању Одсека за италијанске и ибероамеричке студије на Филозофском факултету у Новом Саду? Одсек за италијанске и ибероамеричке студије је природна последица вишедеценијског улагања у знање и развој кадра за италијански и шпански на Филозофском факултету. Нови одсек је настао спајањем Лектората за италијански језик и Лектората за шпански језик Одсека за романистику, што значи да су оба језика подучавана на Филозофском факултету већ деценијама, тачније италијански језик 43 године, а шпански 25 година. У почетку су наставу тих језика држали страни лектори док се није формирао домаћи кадар. Захваљујући интересовању великог броја студената за учење италијанског и шпанског језика Филозофски факултет је у континуитету подржавао развој наставног кадра.  Није био једина институција која је подржала отварање одсека и студијских програма из италијанистике и хиспанистике. Велику подршку пружили су Италијански институт за културу у Београду, Институт Сервантес такође из Београда, амбасаде Шпаније, Мексика, Италије и Аргентине, али и други наши вишегодишњи сарадници из области науке, културе, превођења и књижевности.   – Колики значај за Војводину има настанак Одсека за италијанске и ибероамеричке студије при Филозофском факултету? Конституисање одсека који ће подучавати младе људе у области италијанског и шпанског језика, књижевности и културе је од великог значаја за Војводину, као мултинационалну   и мултикултурну регију, отворену за сарадњу са иностраним партнерима. Италијански привредници и предузетници који показују интересовање за Војводину имају потешкоћа да нађу квалитетне преводиоце и стручњаке са познавањем италијанског језика, па некада и одустану од успостављања пословне сарадње. Већ неко време, а посебно сада када је Украјина постала ризична зона, повећано је интересовање италијанских привредника за пословање са Србијом, јер им географски и стратешки одговара, а нарочито њен северни део, тј. Војводина. Такође све већи број иностраних компанија, које раде у Војводини тражи и познавање шпанског језика, јер је то светски језик који говори око 600 милиона људи, а покрива и велико тржиште, не само у Европи, већ и у Средњој и Јужној Америци. – Које студијске програме студенти могу да упишу на Одсеку за италијанске и ибероамеричке студије Филозофског факултета? Одсек има два акредитована модула на студијском програму за основне студије: Италијански језик, књижевност и култура, као и Шпански језик, књижевност и култура. Како сам назив сугерише, модули основних студија су осмишљени да пруже високо познавање италијанског и шпанског језика, погодно за професионалну употребу, али исто тако и да понуде шире знање, из области књижевности и културе, цивилизације тих народа. Интеркултурном аспекту се како у свету тако сада и код нас, на Филозофском факултету у Новом Саду посвећује све већи значај, јер су миграције, као и сусрети међу људима са различитих говорних и географских подручја интензивнији, те је поред познавања језика за потпуно разумевање неопходно добро упознати и страну културу. Поред основних студија студенти могу да се упишу и на мастер студије, на модуле Италијански језик, књижевност и култура и Шпански језик, књижевност и култура. За сва четири модула Филозофски факултет је од акредитационе комисије добио највише оцене, тако да је реч о једној савременој концепцији студија, јединственој у нашој земљи. – Када се студенти могу пријавити за упис на студије италијанског или шпанског на Филозофском факултету? Уписни рок за основне студије је у септембру, те се студенти могу пријавити 1. и 2. септембра, а полагати пријемни испит 5. и 6. септембра. Ове године је за модул Шпански језик, књижевност и култура обезбеђено 10 буџетских и 20 самофинансирајућих места, док је за модул Италијански језик, књижевност и култура предвиђено 5 буџетских и 15 самофинансирајућих места. У септембру је први уписни рок, јер је због процеса акредитације и процедуре каснила дозвола за рад, тако да студенти нису могли да се пријаве на ове студије у јунском року. Међутим, студенти са положеним пријемним испитом из друштвено-хуманистичких области на Филозофском факултету у Новом Саду или на универзитету у неком другом граду у Србији моћи ће такође да конкуришу, без понављања пријемног испита, јер ће им бити признат., као и стечени бодови. Детаљније информације студенти могу наћи у Правилнику о упису на сајту Филозофског факултета, а могу се обратити и Одсеку на мејл адресу (italo.iberoamericano@ff.uns.ac.rs).   – Да ли студенти могу да се пријаве и на виши ниво студија, пошто је диплома из мастера неопходан услова за наставнике у школама? Да, наравно. Дипломирани филолози моћи ће да конкуришу за упис на мастер студије у октобру. Први конкурсни рок је од 3. до 14. октобра, а други 27. и 28. октобра. С обзиром на концепцију мастер студија, млади људи са мастер дипломом моћи ће да раде не само у школама, већ и као преводиоци, тумачи, у издавачкој делатности и институцијама за културу.