IZ CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BAČKI PETROVAC – ZO STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU V BÁČSKOM PETROVCI

Centar za socijalni rad intenzivno sprovodi aktivnosti u skladu sa onim što je i planirano na početku ove godine. Sve više pažnje se posvećuje i mentalnom zdravlju i prevenciji. O ovim problemima, sa kojima malo ko može da se suoči i da javno prizna, kako je jedan od onih što imaju problema sa mentalnim zdravljem, govori direktor Centra za socijalni rad u Bačkom Petrovcu Biljana Brakulić: „Briga o mentalnom zdravlju treba da bude potpuno ista kao i o fizičkom. Ali mi u većini slučajeva zanemarujemo naše mentalno zdravlje. Radi toga smo 10. oktobra organizovali tribinu pod nazivom Mentalno zdravlje za sve. To je inače Međunarodni dan mentalnog zdravlja. Gosti su nam bili kolege iz udruženja Patrija iz Novog Sada, koje se godinama bavi zaštitom lica sa smetnjama u razvoju. Ovim smo hteli da ukažemo na značaj prevencije i brige o mentalnom zdravlju, da o mentalnom zdravlju treba da vodimo računa isto kao o svom fizičkom, ukoliko ga ne negujemo, nepazimo na njega, nehranimo ga, i nedelujemo preventivno, naravno da nam se mogu dogoditi situacije, koje ne možemo sami da prevaziđemo. A da smo se na vreme obratili stručnom timu, mogli smo prevazići probleme koje mogu da izazovu promene u porodici, u partnersim odnosima. Jako je važno govoriti o prevenciji, važno je ohrabriti ljude, da nije sramota da se dođe u socijalni centar i razgovara o problemu, da su izazovi u fazama ljudskog života normalni i očekivani, samo je važno znati, da su i rešivi. Svaki izazov je rešiv, ukoliko se na vreme čovek javi i ukoliko zaista bude saradnik, u tom smislu, da ono što priča sa stručnjakom, u svom životu, i realizuje. Mi smo iskoristili tribinu mentalnog zdravlja da promovišemo i naše savetovalište koje radi u Bačkom Petrovcu već 7 godina. Svesni smo da je to nedovoljno, jer imamo samo 6 dana pokriveno, ali trudićemo se da razvijamo i unapređujemo aktivnost i da animiramo ljude iz naše lokalne zajednice da dođu u savetovalište, da koriste naše usluge. Savetovalište u svojoj biti ima preventivni rad na mentalnom zdravlju. U daljem periodu ćemo raditi u kontinuitetu vezano za mentalno zdravlje, jer je pod ingerencijom Centra za socijalni rad i savetovalište Rodinka (Porodica).“   SAJAM J=EDNAKI Od 20. do 27. oktobra na Beogradskom sajmu se održavao međunarodni  Beogradski sajam knjiga a u okviru njega od 23. do 27. sajam J=ednaki. Bila je to prilika da se predstave socijalna udruženja. Bili su i udruženja iz naše opštine, pitamo direktoricu Drakulić: „Upravo to sam htela da naglasim da u periodu održavanja međunarodnog Beogradskog sajma knjiga kao jedna u nizu inovativnih i afirmativnih aktivnosti Ministrastva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja je sajam J=ednaki, koji ima za cilj da na jedinstven način, na jednom mestu i pod istim sloganom predstavlja rezultate i primere dobre prakse zasnovane na pristupu, da su svi građani jednaki. Na poziv Biljane Barošević, pomoćnice ministra, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, opštine Bački Petrovac se na sajmu J=ednaki predstavio 24. 10. Prezentovali smo sektor socijalne zaštite u svojoj zajednici; prezentaciju aktivnosti sam vodila ja i vaspitačica u Udruženju MI Daniela Leginjova-Sabova, inače celu prezentaciju je izradio Centar za socijalni rad, konkretno koleginica Milka Grbić. Samu prezentaciju je pratio pomoćnik opštine Bački Petrovac Srđan Stojanović, predstavnici Crvenog krsta opštine Bački Petrovac, predstavnici udruženja invalida rada i penzionera, lični pratioci – to je usluga koju mi imamo za decu sa smetnjama u razvoju, i ono što nam je naročito važno, jeste da su bili članovi udruženja i sa svojim pratiocima, roditeljima ili srodnicima. Ove godine smo se odazvali na poziv naše Komore socijalne zaštite Republike Srbije i dostavili promo materijal za sajam iz naše opštine i prosto posetioci sajma knjiga i sajma J=ednaki su se mogli upoznati sa aktivnostima u našoj opštini od Centra za socijalni rad, udruženja osoba sa invaliditetom Zagrljaj iz Kulpina, udruženja roditelja dece sa posebnim potrebama MI, udružeja žena. I, što nam je jako bitno, bili smo svedoci da se to zaista nalazi i na samom sajmu.“ DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA Pre kraja godine se svode računi o realizaciji aktivnosti. Pred njima je nekoliko značajnih aktivnosti, učešće na Božićnom vašaru. „Aktivnosti koje treba još da realizujemo do kraja ove godine jesu obeležavanje 16 dana borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra planiramo da organizujemo okrugli sto, gde ćemo pozvati predstavnike tužilaštva, kolege službenike iz Policijske stanice Bački Petrovac koji čine koordiciono telo koje zakon propisuje da se sastaje svaki mesec, što mi i činimo. Gosti će nam biti predstavnici svih sektora, od obrazovanja, zdravstva, nevladinog sektora, kde ćemo govoriti o nasilju i o primeni novog zakona o sprečavanju nasilja, koji počinje da se primenjuje oko godinu i po dana i sada imamo podataka sa sigurnošću da govorimo, da li je isti imao uticaja na smanjenje ili na proces nasilja i da iznesemo podatke i zajedno prodiskutujemo sa kolegama.“   ZO STREDISKA PRE SOCIÁLNU PRÁCU V BÁČSKOM PETROVCI Stredisko pre sociálnu prácu v Báčskom Petrovci intenzívne realizuje aktivity v súlade s tým, čo je v ich činnosti zaplánované. Vieme aj, že je starostlivosť o mentálne zdravie rovnako dôležitá ako o fyzické, čo je tiež v kompetencii strediska. Preto na potvrdenie toho oslovili sme riaditeľku Strediska pre sociálnu prácu Biljanu Drakulićovú, ktorá rozpovedala o ich skutočne všestrannej činnosti: „Mentálne zdravie je veľmi dôležité, tak ako i to telesné, i keď sa vo väčšine zanedbáva. S tým cieľom sme nedávno (10. októbra) zorganizovali tribúnu Mentálne zdravie pre všetkých, a to práve na Medzinárodný deň mentálneho zdravia. Medzi nami sme uvítali aj hostí – kolegov z novosadského Združenia Patrija, ktoré sa už roky venuje ochrane osôb s poruchami v rozvoji. Týmto sme vlastne chceli poukázať na význam prevencie a starostlivosti o mentálne zdravie, o ktoré sa musíme starať rovnako tak ako o fyzické. Akže ho zanedbáme, nevenujeme mu primeranú starostlivosť, a nepestujeme ho pravidelne a k tomu nepôsobíme preventívne, vtedy sa nám môžu prihodiť situácie, ktoré sme mohli správnym postupom predísť, keby sme načas požiadali o pomoc alebo radu odborníkov. A také situácie môžu vyvolať zmeny v rodine, v partnerských vzťahoch. Je preto veľmi dôležité hovoriť o prevencii, posmeliť osoby, že nie je nijaká hanba pohovoriť si s odborníkmi o probléme, že sú výzvy v jednotlivých fázach ľudského života normálne, ba očakávané, len je dôležité aj vedieť, že sú riešiteľné. Dokonca na každú výzvu sú modusy na riešenie, ak sa včasne pristúpi k odstráneniu alebo znemožneniu problému. Preto treba hovoriť s odborníkom, ale aj tú odbornú radu uplatniť v správaní. Tú debatu o mentálnom zdraví sme využili na prezentovanie nášho poradenského centra, ktoré v Báčskom Petrovci pôsobí už 7 rokov, ale k tomu len 6 dní v týždni, čo je nepostačujúce. No my sme tu pre užívateľov našich služieb a vynakladáme maximálne úsilie, zveľaďujeme a animujeme ľudí lokálnej samosprávy, aby naše služby využívali. Pod ingerenciou Strediska pre sociálnu prácu je aj poradenstvo Rodinka, ktorej priority sú rozvoj a zveľaďovanie služieb manželskej a rodinnej poradne.“ VEĽTRH J=EDNAKI V dňoch 20. až 27. októbra na Belehradskom veľtrhu prebiehal aj Medzinárodný belehradský knižný veľtrh a rámci neho v dňoch 23. až 27. veľtrh J=ednaki. Bola to príležitosť na prezentovanie sociálnych združení. Boli tam aj tie naše, pýtame sa riaditeľky: „Práveže jednou z radu inovatívnych a afirmatívnych aktivít Ministerstva práce, zamestnanosti, otázok vojnových veteránov a sociálnych vecí je veľtrh J=ednaki, ktorého cieľom je jedinečným spôsobom, na jednom  mieste a pod rovnakým sloganom predstaviť výsledky a príklady dobrej praxe zamerané na prístupe, že všetci občania sú rovnakí. Na pozvanie Biljany Baroševićovej, námestníčky ministra, toho 24. októbra sa prezentoval aj sektor sociálnej ochrany našej obce. Prezentáciu aktivít som viedla spolu s vychovávateľkou v Združení rodičov detí s osobitnými potrebami MY Danielou Legíňovou-Sabovou, inak celú prezentáciu realizovalo Stredisko pre sociálnu prácu, menovite Milka Grbićová. Všetko to sledoval aj námestník našej obce Srđan Stojanović, predstavitelia Červeného kríža našej obce, ako i predstavitelia združení invalidov práce a penzistov. Samozrejme, čo nám je veľmi dôležité, aj naši členovia za účasti a prítomnosti buď rodičov, iných členov rodiny či personálnych asistentov. Je to služba, ktorú my poskytujeme pre deti s poruchami v rozvoji. V tomto roku sme prijali aj pozvanie našej komory sociálnej ochrany   Republiky Srbska i doručili sme promo materiál pre veľtrh z našej obce, aby sa proste návštevníci knižného a sociálneho veľtrhu mohli oboznámiť s aktivitami v našej obci tak nášho strediska, ako o aktivitách Združenia osôb s invaliditou Zagrljaj v Kulpíne, združení MY, Spolkom petrovských žien a vôbec s aktivitami iných našich združení.“ DEŇ BOJA PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH Pred koncom roka sa robí súvaha činnosti. V stredisku týmto veľtrhom a menšími akciami, predovšetkým účasťou na Vianočných trhoch, uzavrú tohtoročnú činnosť? „Aktivity, ktoré máme do konca roka ešte realizovať, sú pre prostredie veľmi dôležité. Zaradíme sem kampaň 16 dní aktivity či boja proti násiliu na ženách. Od roku 2009 túto kampaň organizuje Sieť žien proti násiliu. Práve 25. novembra, na Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, zaplánovaný máme okrúhly stôl, na ktorý plánujeme pozvať osoby zo súdnictva, predstaviteľov Policajnej stanice Báčsky Petrovec, koordinačného telesa, ktorého úlohou je stretať sa každý mesiac. Privítame tam hostí z rôznych sektorov, od vzdelávania, zdravotníctva, mimovládneho sektoru, kde hlavnou témou bude násilie a ako tento čin znemožniť.“   Ana Horvatova Foto: arhiva Centra za socijalni rad