Izložba akvarela „Lica“ Antanasija Punoševca od 23. jula u Likovnom salonu KCNS-a Tip najave: Izložba

Izložba akvarela Antanasija Punoševca biće otvorena u ponedeljak, 23. jula u 19 časova u Likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada. Izložba će trajati do 06. avgusta.   Lica Od kada pratimo razvoj ljudske civilizacije, antropologija lica ima nezaobilazan uticaj u svim segmentima života. Lice predstavlja univerzalni prostor na kome su sabrani sadržaji kolektivnog  nesvesnog i svih onih veza koje postoje u ljudskoj vrsti od postanka prvog čoveka. Ono funkcioniše kao arhetipska forma sačinjena od vekovima akumuliranog saznanja o čoveku i načinima njegovog bivstvovanja. Sve što je osnova ljudskog postojanja, sa njegovim fizičkim i duhovnim manifestacijama, upisano je u konstrukciju lika. Upravo zbog toga osećanje empatije i spoznaje ne vezujemo uslovno za poznavanje persone. Opštost ljudskog lika nam omogućava da naša percepcija prevaziđe različitosti po pitanju rasa, nacionalnosti, vremenskih ograničenja i da, uprkos nepostojanju nekad ni fizičke blizine, možemo da spoznamo prirodu jednog ljudskog bića. Gledajući svakodnevno bezbroj nepoznatih ili poznatih lica ne prestajemo da postavljamo pitanja, da pretpostavljamo šta se nalazi iza svih slojeva vidljivog i šta je uopšte uzrok naše potrebe za uvek daljim kretanjem u dubinu lica. Šta je to u licu jedne nepoznate osobe što bez naše namere počinje da nas navodi na razmišljanje i budi najrazličitija osećanja? Da li je to ono lično traganje? Možda mi tu samo prepoznajemo sebe i sopstvene potrebe, a možda je uzrok i univerzalna drama ljudskog postojanja koja ne proizilazi iz konkretnih životnih situacija date osobe. Ljudsko lice počinjemo da posmatramo ne samo kao najvažniji deo fizionomije na kojem se ispoljavaju odlike vrste, već ono  postaje i prostor mnogo složenije građe i uloge. Lice postaje prostor ispoljavanja opšte drame ljudskog postojanja. Ono nam može govoriti o priči staroj vekovima, može probuditi sećanja koja uopšte i nisu naša, ali koja mi kao duhovna bića, svesna ili nesvesna postojanja kolektivne istorije, možemo uvek iznova da proživljavamo. Radovi iz serije Lica karakteriše jednostavna kompozicija sa frontalno postavljenim ljudskim likovima. Uzeta kao arhetipski elemeni, lica i njihova arhitektonika redukovani su do granice individualne prepoznatljivosti. Ona prerastaju u objekte bezličnog, bezvremenog kao i bezprostornog sistema. Ta lica ne predstavljaju realne osobe, ali u isto vreme mogu biti bilo ko od nas. Ona nemaju ulogu da prikažu ličnost sa njenim individualnim trenutnim osobenostima, već bi trebalo da nam daju sliku čovka kao takvog. Ideja postavke je da se stvori ambijent ispunjen ljudskim prisustvom. Predimenzionisana lica kao i gestovi koje poseduju u svojim zaleđenim izrazima posmatrača treba da suoče na najdirektniji način sa prirodom ljudskog bića. Na tim licima posmatrač neće spoznati karakter niti individualnost, ali  dobija priliku da zaviri u prostore izvan ličnog  i zapita se šta u stvari čovek jeste, osim onoga što nam je svima vidljivo i što je civilizacijskim normama zadato.   O autoru: Antanasije Punoševac rođen  je 1. juna 1992. godine u Kruševcu. Završio je osnovne i master studije kao student generacije na Fakultetu likovnih umetnosti  2015. godine u klasi profesora Gordana Nikolića, na Odseku za slikarstvo. Trenutno je na doktorskim studijama slikarstva na istom fakultetu. Član je ULUS-a i Udruženja likovnih umetnika Kruševca. Izlagao je na više grupnih i šest samostalnih izložbi. Bio je učesnik Letnje umetničke škole 2014. u Prijepolju, Univerziteta umetnosti u Beogradu (Kroz vrtloge Lima). Stipendista je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Samostalne izložbe:
  1. Beograd, Galerija „FLU“, Izložba studenata generacije Univerziteta umetnosti u Beogradu za 2015.godinu
  2. Beograd, Galerija „DKSG“, Prostori lica
  3. Kragujevac, Galerija „Mostovi Balkana“, Lica – izložba crteža
  4. Beograd, Galerija „73“, Lica – izložba crteža
  5. Kruševac, Umetnička galerija, (Samo)posmatranje, izložba akvarela i slika
  6. Niš, Galerija savremene likovne umetnosti / Paviljon u Tvrđavi, izložba litografija i crteža, Jelena Petrović i Antanasije Punoševac
Nagrade:
  1. Nagrada „Flu“ za crtež za prvu godinu studija
  2. Nagrada Stevan Knežević za crtež

Ostavite odgovor