Izložba crteža umetnice Anđele Đermanović od 23. jula u klubu „Tribina mladih“

Izložba crteža umetnice Anđele Đermanović od 23. jula u klubu „Tribina mladih“

Izložba crteža Anđele Đermanović biće otvorena u utorak, 23. jula u 19 časova u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Izložba se može pogledati do 5. avgusta.

BESKRAJNI KRUG

„Shvatiti svet za čoveka znači svesti ga na ljudsko, označiti ga vlastitim
pečatom. Svet mačke nije svet mravojeda.“

Alber Kami

Krug, potom jedan i još jedan… na hiljade njih, mnoštvo čiji smisao postaje apsurd. Mnoštvo koje prodire od dubina mračne zemljine kore do nepoznatih visina univerzuma. Mikro i makro kosmos osnovna su okosnica umetničkog istraživanja koji za cilj ima proučavanje svesnog i nesvesnog, kroz princip aktivne imaginacije. Ko smo, zašto smo takvi kakvi jesmo i koliko nas oblikuje nevidljivi svet koji nas neposredno okružuje? U potrazi za suštinom stvari, smislom i harmonijom, dolazimo do apsurda – jasnog napada na logičku samouverenost.
Krug, dominanta forma u crtežima, simbol je celovitosti, sklada i beskonačnosti, drevni simbol večnosti i cikličnog kretanja. Ritualnim ponavljanjem kružnice dolazi se do elemenata magijskog i hipnotičkog. Početna kružna glava suncokreta preobražava se u čovekolike, životinjske, ćelijske i nebeske figure koje naposletku same po sebi u svom neprestanom ponavljanju postaju apsurd.
Cilj je stvaranje hipnotičkog dejstva pod uticajem mnoštva kružnih formi, na prvi pogled vrlo sličnih, ali u biti dosta različitih. Stvaranje čvrste kompaktne iluzione forme unutar ograničenog prostora, posmatrača odvaja od „realnog“ i uvlači u jedinstven svet umetnosti, apstraktnu predstavu mikrokosmosa.

Anđela Đermanović rođena je 1993. godine u Beogradu. Master akademske studije na Fakultetu likovnih umetosti u Beogradu, smer Slikarstvo, završila je 2017. godine u klasi redovnog profesora Gordana Nikolića. Trenutno je na doktorskim umetničkim studijama na istom fakultetu. Do sada je realizovala dve samostalne izložbe, učesnik je više kolonija, festivala, radionica i preko pedeset kolektivnih izložbi, od kojih su najvažnije:

„Priča o vozu“ Železnički muzej u Beogradu, 2018. god.
„10 godina litografske radionice“ Galerija FLU, 2017. god.
„Crteži studenata FLU“ Paviljon Cvijete Zuzorić, 2017. god.
„Festum“ festival studenata umetnosti, SKC, 2016. god.
„“Junkyardfunkyard”“ izložba učesnika Brikolaža, Kulturforum, 2015. god.
„Vozovi prolaze“ KPC NP, 2015. god.
„Mladost“ Niš Art Fondacija, Kuća Legata, 2015. god.
„Umetnost za umetnost“ Paviljon Cvijete Zuzorić, 2013. god.