Izložba „Dijafragmenti / izbor iz mnoštva“, Danila Vuksanovića od 10. decembra u Malom likovnom salonu

Izložba „Dijafragmenti / izbor iz mnoštva“ Danila Vuksanovića biće otvorena u utorak, 10. decembra u 19.30 u Malom likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada i trajaće do 16. decembra. Izložbu će otvoriti Maja Erdeljanin, umetnica i urednica likovnog programa. Izložbi će prethoditi predstavljanje knjige Danila Vuksanovića  „Dijafragmenti Danila Vuksanovića. Likovna hronika 2001 – 2018“ koja će biti održana istog dana u Galerija Matice srpske u 18 časova. „Dijafragmenti / izbor iz mnoštva“ U knjizi „Dijafragmenti Danila Vuksanovića. Likovna hronika 2001 – 2018“ su tekstovi o slikarstvu, grafici, crtežu, skulpturi i fotografiji. Knjiga je povod za istoimenu izložbu u Malom likovnom salonu na kojoj je predstavljen izbor radova umetnika o kojima je u „Dijafragmentima“ pisano. Izbor je isključivo praktične prirode i vizuelno dopunjuje promociju knjige u Galeriji Matice srpske neposredno pre njenog otvaranja. Tekstovi sačinjavaju hroniku ekspozicija savremenih umetnika i dobar deo njih objavljen je u Dnevniku, i časopisima Likovni život, Nova misao, Polja. Kreću se u rasponu od ranijih pokušaja da se zabeleži nastupanje prijatelja, preko prikaza grupnih izložbi, sve do novopokrenutih izložbenih ciklusa kao što je serija Tradicija i savremeno stvaralaštvo u Galeriji Matice srpske. U njima nema strogog tematskog okvira, jedino pravilo koje je primenjeno prilikom komponovanja ovog skupa osvrta jeste hronološki redosled zapisanog. I to: reči sa otvaranja izložbi pripremljene za govor pred publikom, uvodni tekstovi afiša i kataloga samostalnih izložbi, predgovori relevantnih salona savremene umetnosti, pojašnjenja o strukovnim selekcijama, godišnja rezimiranja učinjenog, mozaički komentari slikarskih kolonija i drugi tekstualni ogledi o umetničkim projektima i društvenim uslovima u kojima se odigravaju umetnički procesi. Prirodno, o samostalnim izložbama je najviše radova, uz dijaloške zapise dvojice imaginarnih posetilaca i tumača umetničkih zbivanja i svi su redom afirmativnog karaktera. Nastali su iz težnje da se zabeleži misao o određenoj likovnoj pojavi, a ne da se predstavi kritička misao o savremenoj umetničkoj praksi. Nakon godina koje su prošle, kada se složilo dosta tekstova, odlučio sam da ih okupim među koricama knjige, kako bih sagledao promenu koja se neminovno vremenom dogodila. Svaki tekst u knjizi je dat uz minimalne izmene i štampan u svom integralnom obliku, onako kako je objavljen. Upravo zato, ova likovna hronika registruje izložbu za izložbom, u vremenskom nizu, s početka XXI veka do danas, unutar kog se prepoznaju raznorodni pristupi u pisanju o umetničkim fenomenima. Naslov je dat kao prolazak kroz dija/fragmente koji se međusobno uvezuju, u prirodnom sledu razvoja misli o umetničkom delu, o njegovom prekrajanju i premeštanju iz vremena u kome je nastalo, kada mislimo da umetnička dela možemo precizno sameriti. „Dijafragmenti“ nisu proizašli iz izričite namere. Likovna hronika nastala je, pre svega, zahvaljujući umetnicima, izdavaču Kulturnom centru Novog Sada, kao i svima onima koji su na različite načine doprineli da se ona obogati. Njima, umetnicima, posvećujem ovu izložbu. Danilo Vuksanović