ИЗМИРИТЕ ДУГОВАЊА ЗА ПОСЕБНЕ ПАРКИНГ КАРТЕ

ЈКП „Паркинг сервис“ даје могућност  грађанима који имају неизмирена дуговања за Посебне паркинг карте да то учине до краја године, по повољнијим условима.            Како би се избегли велики трошкови услуга извршитеља и принудне наплате дуговања, дужницима излазимо у сусрет и омогућавамо им отплату дуга до 6 месечних рата без камате, у зависности од висине дуговања. Споразуми о отплати дуга склапаће се до 31. децембра 2023. године, у просторијама Предузећа на Булевару Михајла Пупина 1, радним данима од 9 до 11 часова. Више информација грађани могу добити на телефоне 48 99 141 и 48 99 160.