ИЗВРШЕНА САНАЦИЈА ПАРКИНГА У ПАНЧЕВАЧКОЈ УЛИЦИ

JKП „Паркинг сервис“ завршило je  радове на санирању паркинг места у Панчевачкој улици. Услед деловања коренског система дрвећа и атмосферских прилика, дошло је до оштећења на паркиралишту. Санација je  подразумевала подизање тзв. газеће површине (бетонских елемената „меба”) на простору од око 800 m2, третирање коренског система стабала, а затим и замену оштећених бетонских елемената новим. ЈКП „Паркинг сервис“ наставља са санирањем и уређем паркиралишта у Новом Саду. Почели су радови на уређењу паркинга на Новом насељу у Улици Момчила Тапавице.