„JARNE NÔTY“ U BAČKOM PETROVCU – JARNÉ NÔTY V PETROVCI

Svetski dan muzike slavi se 21. juna i upravo tog dana, na granici između proleća i leta, petrovačka gimnazija „Jan Kollar“ bila je domaćin kulturne manifestacije „Jarne nôty“ ili „Prolećni tonovi“, na kojoj su se prezentovali mladi talenti novosadskih muzičkih škola „Josip Slavenski“ i „Isidor Bajić“, kao i mladi muzičari iz Mađarske i Rumunije. Ovaj događaj je od prošle godine međunarodni. Prisutni u Svečanoj sali gimnazije u Petrovcu imali su poseban užitak u instrumentalnim, horskim ili solističkim nastupima mladih talentovanih muzičara. Na uspešnom muzičkom događaju, ove godine 23. po redu, nakon pozdravnih reči Katarine Melegova-Melichova, najpre su se predstavili talentovani učenici osnovnih škola, zatim srednjoškolci i na kraju mladi muzičari koji imaju iza sebe uspeha. Svi su bili odlični. I oni muzičari koji su završili 3. ili 4. godinu muzičke škole –  učenici muzičke škole „Josip Slavensky“ – Anastasija Mrdak i Marta Milašinović svirali su na flauti i Ksenija Vujačić i Martin Červeni na klaviru. Zatim su nastupili  Benedikt Murvai iz Bekeščabe i Jasminka Polaček iz Nadlaka, oboje su svirali na klarinetu. Iznenađenje za javnost je bio hor „Smejko“ osnovne škole „Jan Čajak“, koji vodi dirigent Iveta Kovač. Jedinstvene violinske tonove predstavili su Martin Jan Javornik iz Kulpina i Aleksandar Lučić iz Novog Sada. Posle njih je lepim izvođenjem ozbiljne muzike na klaviru prisutne očarala jedinstvena Iveta Kovač, zatim klavirski virtuoz Marek Stupavski iz Novog Sada i pevačica Katarina Kalmarova iz Vojlovice, koja je za nastup odabrala operske arije. Ana Horvatova Foto: kulpin.net   Svetový deň hudby sa oslavuje 21. júna a práve v ten deň, na rozhraní medzi jarou a letom, sa v tomto roku na petrovskom Gymnáziu Jána Kollára konalo kultúrne podujatie Jarné nôty, na ktorom sa prezentujú hudobníci novosadských hudobných škôl Josipa Slavenského a Isidora Bajića, ako i mladí hudobníci z Maďarska a Rumunska. Toto podujatie je totiž od vlani medzinárodného rázu.  Prítomní v Slávnostnej sieni petrovského gymnázia mali opravdivý pôžitok z inštrumentálnych, zborových či sólových predvedení mladých nadaných hudobníkov. Na vydarenom hudobnom podujatí, v tomto roku až 23., po privítacích slovách Kataríny Melegovej-Melichovej sa najprv predstavili hudobne nadaní žiaci základných škôl, po nich nasledovali stredoškoláci a záver patril osvedčeným mladým hudobníkom. Všetci boli výborní podali skvelé výkony. Aj tí hudobníci, ktorí skončili 3. či 4. ročník hudobnej školy – všetci Josipa Slavenského – Anastasija Mrdaková a Marta Milašinovićová sa zaskveli hrou na flaute a Ksenija Vujačićová a Martin Červený na klavíri. Ďalej zahrali Benedikt Murvai z Békešskej Čaby a Jasminka Polačeková z Nadlaku na klarinete. Prekvapením pre verejnosť bol spevácky zbor Smejko ZŠ Jána Čajaka, ktorému diriguje Iveta Kováčová. Jedinečné tóny na husliach podalo dueto Martin Ján Javorník z Kulpína a Aleksandar Lučić z Nového Sadu. Po nich hrou na klavíri srdcia prítomných rozochvela aj už osvedčená hudobníčka Iveta Kováčová a po nej ešte klavírny virtuóz Marek Stupavský z Nového Sadu a speváčka Katarína Kalmárová z Vojlovice, ktorá sa tentoraz predstavila operným spevom. Anna Horvátová Foto: kulpin.net