ЈЕСЕЊА АКЦИЈА УРЕЂЕЊА У СОНТИ

На иницијативу мештана села наше општине, локална самоуправа у сарадњи са месним заједницама и ЈКП “Наш дом” Апатин спроводи велику акцију која има за циљ да се реше сви комунални захтеви које су наши суграђани предлагали. Након што је прошле недеље велика акција спроведена у Свилојеву, од понедељка су кренули радови у Сонти. Приоритет је добило уређење сеоског гробља, након чега се кренуло у заравнавање депоније. Поред још неколицине интервенција пријављених на различитим локацијама у селу, у склопу исте акције планирано је и пошумљавање излетишта „Бара“. „Уређивање села је важно како би се одржала равнотежа између урбаних и руралних подручја, подржала одрживост заједница и допринела општем економском и друштвеном развоју. Сонта је у претходном периоду добила модерно реновирану предшколску установу, док смо пијацу изместили и направили на новом, безбеднијем месту, а најзначајније саобраћајнице за село су добиле асфалт. Са сличним примерима добре праксе ћемо наставити и у наредном периоду не само у Сонти, већ и у осталим селима апатинске општине“, рекла је председница општине Апатин Дубравка Кораћ. Извор: Општина Апатин