ЈЕСЕЊЕ ЧИШЋЕЊЕ НОВОСАДСКИХ ПИЈАЦА

Поред редовног, свакодневног уређења пијаца, ЈКП „Тржница“ Нови Сад два пута годишње организује и велико чишћење на свим новосадским пијацама. У недељу, 25. октобра 2020. године, са Најлон пијаце почиње акција Јесењег чишћења пијаца. Дужина трајања ове акције зависиће од временских услова, као и обима посла, а предвиђено је да буде завршена до 3. новембра. Специфичност овогодишње акције је да је продужена због пандемије коронавируса. Радници Службе за одржавање хигијене редовно одржавају све пијаце током целе године, а у јесењој акцији ће, поред редовног одржавања хигијене, уклањати чврст и кабаст отпад, чистити и прати олуке, орезивати и сећи гране тамо где је потребно, косити траву, уклањати накупљено лишће, извршити дератизацију, дезинсекцију и дезинфекцију пијаца. ЈКП „Тржница“ Нови Сад за наведене послове поседује сопствену механизацију: корпу за рад на висини, два велика трактора са чистилицама, два мала трактора, као и три врсте чистилица различитих капацитета. Употребом сопствене механизације знатно се штеди на времену потребном за уређивање и чишћење пијаца, одржавање хигијене је на вишем нивоу, што и јесте један од циљева пословања ЈКП „Тржница“ Нови Сад. За све додатне информације у вези са пословањем ЈКП „Тржница“ можете нас контактирати путем имејл адресе informisanje@nstrznica.co.rs.