ЈОШ ЈЕДАН ДЕО ВЕТЕРНИКА ДОБИЈА КАНАЛИЗАЦИЈУ

Град Нови Сад наставља да инвестира у изградњу канализационе мреже у Ветернику, с крајњим циљем да се проблем одвођења отпадних вода реши на простору читавог насеља.  Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције изводи радове на изградњи канализације у делу Ветерника северно од Новосадског пута. Ова инвестиција, вредна 215 милиона динара, обухвата изградњу 12 км мреже која ће се простирати у око 40 улица у овом делу Ветерника. Будућа канализациона мрежа северно од Новосадског пута подељена је на 7 сливова, тако да ће се и изградња реализовати фазно. У првој фази радова, за коју је добијена грађевинска дозвола, градиће се канализација слива 1 и слива 6 са једном црпном станицом. Дужина канализационе мреже слива 1 износи 2,5 км и обухвата девет улица (Новосадски пут, Нова 27, Нова 9, Нова 91-део, Владимира Матијевића, Добре Јовановић, Гиге Гершића, Петра Биге, Генерала Васића). Дужина канализационе мреже слива 6 износи 1,7 км и простире се у седам улица (Драге Дејановић, Данила Лазовића, Марка Сервијског, Олге Илић, Др Душана Поповића, Горана Малетића, Нова 91-део). За изградњу канализације осталих сливова у току је решавање имовинско-правних односа, што је неопходан предуслов за исходовање грађевинске дозволе. Градска управа упућује апел власницима парцела да потпишу неопходну сагласност како би се могло приступити радовима у свим улицама које су предвиђене пројектном документацијом. Напомињемо да је у Ветернику током 2018. године изграђено око 7 км канализације, чиме су створени услови да се више од 430 домаћинстава прикључи на градски канализациони систем, а Град Нови Сад у ову инвестицију уложио је око 145 милиона динара.

Ostavite odgovor