Кад је виши мањи од високог, а тежи лакши од тешког

Занимљиво је да се у неким случајевима обликом компаратива изриче особина у мањем степену од оне исказане позитивом. На пример, када се за некога каже да је имао тежу саобраћајну несрећу, то је повољније него када се каже да је имао тешку. У тешкој се не преживљава. Објашњење за ово треба тражити у претпоставци да се поређење не врши са особином исказаном позитивом истог придева него са особином неког другог придева, супротног значења. Наступили су лепши дани, мањи степен је у односу на леп, али виши у односу на ружан, који се има у подсвести. Нама никако да наступе лепши дани, те нам онда и свака вест ове врсте коју нам пласирају са телевизије звучи смешно. Сличан однос имамо у висока и виша школа. Виша је нижа од високе школе. Сада су све школе високе, некима због тога што су много ниско, а некима због тога што су у зградама са више од два спрата.

Ostavite odgovor