КОНСТИТУИСАН САВЕТ ЗА ЗАНАТСТВО, СТАРЕ ЗАНАТЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

Конститутивна седница Савета за занатство, старе занате и предузетништво при Удружењу услуга Привредне коморе Војводине (ПКВ) одржана је данас у ПКВ, у циљу афирмације занатства кроз самозапошљавање, развој предузетничких идеја и заштиту културног наслеђа. За председника Савета, изабран је Славко Новаковић, председник Удружења занатлија Новог Сада, а за заменика председника Ђорђе Радивојков, власник СЗР Мушки фризер „Сава“ из Новог Сада. Остали изабрани чланови Савета су: Вељко Анђелић, секретар Удружења занатлија Новог Сада, Драгољуб Репац, власник мењачнице „Соло“ из Кикинде и члан Савета Парламента предузетника Привредне коморе Србије, Јелена Арамбашић Парежанин, секретар Општег удружења предузетника из Суботице, Марија Радојчић, сувласник „Фришки јазачки сир“ из Новог Сада и организаторка Трга предузетништва и Новосадског ноћног базара, Зоран Дишић, председник Општег удружења предузетника Суботица, Мирослав Ђурић, председник Општег удружења предузетника Зрењанин,Лука Вујовић, председник Општег удружења занатлија и осталих предузетника Панчево и Стеван Зарин, председник секције старих заната из Удружења занатлија Новог Сада. „Један од основних задатака овог Савета је и подизање свести о значају очувања и унапређења традиционалних вредности старих заната, нематеријалног културног наслеђа Војводине и развоја предузетништва које постаје све важнији фактор у укупној привредној активности наше земље. У том правцу, Савет ће своје активности усмерити ка стварању што повољнијег амбијента пословања и унапређења положаја занатлија и предузетника и промоцији њихових производа и услуга“, изјавио је Бранислав Мамић, секретар Удружења услуга ПКВ. На седници је о значају оснивања Савета и његовој улози, говорио и изабрани председник Савета Славко Новаковић. „Формирање Савета видим као прилику и место за заједничко деловање у правцу остваривања основне статусне улоге и позиције како предузетника и њихових удружења, тако и привредних комора у Војводини и Србији. Веома је важно да се у овом делу привреде чује наше виђење тренутне привредне ситуације, као и праваца потребног заједничког деловања“, изјавио је Новаковић. Додао је да од Савета очекује да буде, како је рекао, место усаглашавања заједничких интереса и предлагања мера за побољшање услова пословања, економског положаја и организационог деловања предузетника, а пре свега занатлија.