LETNJA HUMANITARNA AKCIJA – MILAJESJI HUMANITARNO AKCIJA

Humanitarno udruženje „Đina“, iz Bačkog Gradišta, tokom leta je imalo niz aktivnosti sa kojima su uspeli da prikupe oko 20.000 dinara, koje će usmeriti na realizaciju jesenjih aktivnosti za decu i mlade u selu. Novac je prikupljen zahvaljujući aktivistima Bečejskog udruženja mladih i članovima Streličarskog kluba Bečej, kao i građanima koji su dali svoj doprinos kupovinom knjiga, rukotvorina i slatkih palačinki, koje su pripremali aktivisti. Na ovaj način su dopunili svoje finasije, kako bi kvalitetnije realizovali planirane aktivnosti, a svaki vid pomoći donatora i sponzora bi doprinelo kvalitetnijim rezultatima. Dobrila Đin, predsednica udruženja i organizator akcije, istakla je, da je prvenstveni cilj da se mladi podsteknu za daljim usavršavanjem i integraciji u društvu. Za vojvođanski.rs: Aleksandra Nikolić MILAJESJI HUMANITARNO AKCIJA Humanitarni ćidipe „Đina“, andar Bačko Gradište, kava milaj inćarda but aktivnistujra savenca ćidine trujal 20.000 dinajra, save denapes pala aktivnostujra save inárdona pe tomna pala čhavorra thaj terne ando gav. Pala ćidine love šaj naisarelpes aktivistujrenge Bečejske ćidimasko thaj đenege streljačke klubosko Bečej, sar vi kolege save dine piro dipe gajda kaj ćindine pustik, vastesa ćerde buća thaj gugle palačinke save ćerdine e aktivistujra. Pe kava varo pherdine pire finasije, sar najlačhe ćerena e aktivnostujra save si planirime, a sa jekh ažutipe katar e donatojra trhaj sponzojra dijasa majlačhe agorimaske ćerdimata. E Dobrila Đin, šerutni po ćidipe thaj koja savi ćida sa kolen save ćerdine kala aktivnostujra, mothoda kaj angluno ciljo si te e terrne zuranpes palo majdur usavršavanje thaj integracija ando trujalipe. Palo vojvođansko.rs: Aleksandra Nikolić