ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО

Лудашко језеро се налази на територији општине Суботица у близини државне границе са Мађарском. Обухата поред самог језера и обалу уз насеља Лудаш, Шупљак, Хајдуково и Носа. Представља специјални резерват природе првенствено због природних вредности али одликује се и очуваном сеоском и црквеном архитектуром, традиционалним занатима. У овим пределима, на источној обали код Носе постоје археолошка налазишта која сведоче о насеобинама још из каменог доба. Порекло језера је еолско односно настало је давно радом ветра. Данас посебну вредност чине тршћаци и бројне врсте биљака, инсеката, риба и птица, типични за барско мочварне екосистеме. Око језера постоје стари салаши са тршчаним крововима и старинском градњом. Сеоске куће Лудаша су мађарског равничарског типа. Када се крене од Суботице са десне стране је скретање за Палић, а након тога за Шупљак. Ту наилазимо на таблу Рибарског подручја а затим и Едукативне стазе „Лудаш“. На обали језера налази се осматрачница и истакнута су обавештења о појединим врстама птица од значаја, као велики трстењак, лабуд грабац, чапљица, пловке. Са обавештајних табли сазнајемо да Специјални резерват природе „Лудашко језеро“ припада првој категорији заштите од посебног значаја за нашу земљу. Такође је и од међународног значаја и као такав уведен nа попис Rамсарских подручја. Управљање овим природним добром је поверено Јавном предузећу „Палић-Лудаш“. Постављена је и карта пешачке и бициклистичке стазе. У близини је школско двориште и спортски терен. Кроз трску шушкају птице а патке плове по мирној води. Има доста чамаца на обали а од пецароша сазнајемо да има рибе. На питање где још има прилаз језеру он нас упућује даље у следеће насеље Хајдуково, где се налази Визиторски центар Лудаш. Центар је настао у програму сарадње Мађарске и Србије. Пројекат финансира Европска унија а управља Европска агенција за реконструкцију. Резерват је уз границу и наслања се на Национални парк Кишкуншаг из Кечкемета у Мађарској. Планирано је да буде део заједничког прекограничног заштићеног природног добра у сливу речице Киреш. Изграђен је комплекс Визиторског центра и Истраживачке станице, уређене су посетилачке стазе. Порекло назива је од мађарске речи „луд“ што значи гуска. Пејзаж је прелеп са високим тршћацима и обалским растињем, разним травним површинама. То су влажне, степске и слатинске ливаде. Представља важан локалитет за одмор и исхрану на миграционом путу птица и то му даје међународни карактер. Поред птица, међу реткости подручја спадају и друге животиње као видра, корњаче, инсекати и ретке врсте биљака као мочварна орхидеја. Лудашко језеро има повољан туристичко географски положај због близине реке Тисе, језера Палић и Суботичке шуме. Посебно је интересантно љубитељима птица и природе уопште. Погодно је за шетњу, вожњу бицикла, посматрање птица, еко учионице, риболов. Прелепо је у јесен, а можемо само да замислимо у пролеће, када желимо да га поново посетимо. Текст и фотографије: Ивана В.