МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА – 10. ДЕЦЕМБАР

На дан 10. децембра, када је пре 75 година, од стране Генералне скупштине Уједињених нација, усвојена Универзална декларација о људским правима, обележавамо најзначајнији дан у дефинисању људских права. Овом декларацијом афирмисана су грађанска, политичка, економска, друштвена и културна права која би требала да припадају сваком човеку без разлике.Поштовање личног достојанства и једнаких неотуђивих права свих људи, темељ су слободе, правде и мира у свету, а непоштовање и равнодушност према правима човека, доводи до варварских поступака, који су срамота за савест човечанства.| Током ове године наша канцеларија је била посебно посвећена заштити права наших старијих суграђана. Наиме, постоје поједини трговци, који служећи се непоштеном пословном праксом и свесно циљајући пензионере, који имају редовна примања, при чему слабије познају правила о одустанку од уговора, по енормно високим ценама, продају различите производе. У свим овим обраћањима, нашим старијим суграђанима, пружили смо активну правну подршку, у погледу остваривања њихових права, одустанка од штетног уговора и поврата купопродајне цене која је била исплаћена. У овим случајевима, када су се суграђани позвали на своја законом загарантована права, трговци су испоштовали законске одредбе које се односе на права потрошача, да не би трпели даље штетне последице. Сматрамо да је јачање људских права старијих особа, најбољи начин да воде достојанствен и безбедан живот, као равноправни чланови друштва, јер су поједина права више угрожена  у старости него у неким другим животним добима. Поштовање људских права доводи до бољег друштвеног развоја, где поштовање, достојанство, право на слободу и сигурност, поред материјалне безбедности представља важан чинилац у добробити човека.                                                                                       Локални омбудсман                                                                                         Ерика Тот Салаи Извор: Град Суботица