Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa socijalnim i fizičkim barijerama, kao što su predrasude u stavovima prema invalidnosti, nepristupačnost objekata kao i informacija i oruđa za komunikaciju. Ovaj dan se obeležava 3. decembra i svi zaposleni u Apoteci „ Vrbas“ se pridružuju promociji s ciljem da se postigne puno i jednako uživanje ljudskih prava i učestvovanja osoba sa invaliditetom u društvu. Ove barijere često kao rezultat imaju nedostatak znanja ili svesti o pitanjima invalidnosti, što se može prevazići jednostavnim aktivnostima. Osobe sa invaliditetom mogu ravnopravno da učestvuju u društvu ako se uklone socijalne i fizičke prepreke, kao i prereke u stavovima. U Srbiji je oko 800.000 osoba sa nekim oblikom invaliditeta, a oko 70% tih osoba živi u siromaštvu. Osobe sa invaliditetom imaju svoje vrednosti, kvalitete, sposobnosti i znanja i u velikoj meri mogu da doprinesu društvu u kome živimo, ali kao poseban problem ističe se njihovo zapošljavanje. Samo 13% osoba sa invaliditetom je zaposleno, što znači da je njihova nezaposlenost tri puta veća. Prema osobama sa invaliditetom se treba ophoditi kao i prema svim drugim osobama, i u kontaktima bitno je da se obrati pažnja na osobu, ane na njenu invalidnost. Kao običan građanin možemo da učinimo više stvari za osobe sa invaliditetom. Da ih pitamo da li im je potrebna pomoć i da se ne prepuštamo pretpostavkama, da im se direktno obraćamo prilikom razgovora i da im dozvolimo da izraze svoje potrebe. Takođe, neophodno je osobama sa invaliditetom ponuditi pristupačnost raznih objekata. U bibliotekama rampe na ulazu u zgradu, asortiman znakova na Brajevom pismu, audio ili Brajeve knjige, knjige u krupnom fontu, knjige u lako razumljivom formatu; u tržnim centrima pored pokretnih stepenica obezbediti i liftove; dovoljan broj parking mesta u blizini svih javnih mesta… Godišnje obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom ima za cilj da se promoviše razumevanje problema invaliditeta i da podrška za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom.

Ostavite odgovor