МЕЂУНАРОДНИ ДАН РОМА У СРПСКОМ НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ – MAŠKARTHEMUTNO DIVE RROMENGO ANDE DASIKANO THEMUTNO POZORIŠTE

Међународни дан Рома слави се у Републици Србији, различитим манифестацијама чији је циљ упознавање грађана са положајем, историјом, културом и обичајима ромског народа. Координационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016-2025. године и удружење ,,Ромаг“, обележиће Међународни дан Рома,  8. априла у 20:00 часова у Српском народном позоришту, у концертном салону “Јован Ђорђевић“, манифестацијом „Роми кроз векове“. Овај значајан дан обележићемо концертом у коме ће учествовати ромски  и неромски уметници, чије ће музичко извођење пратити наратив о историји и култури Рома на нашим просторима и њиховом доприносу културном стваралаштву у Републици Србији, као и мање познате или скоро потпуно непознате чињенице о овој националној мањини. Ромска култура представиће се на савремен, образовни и забаван начин, указујући на значај и допринос ромског народа нашој држави и наглашавајући универзалне вредности које су нам заједничке. На концерту ће наступити оперска певачица Наташа Тасић Кнежевић, Данијела Јовановић, Жељко Р. Андрић у пратњи нашег реномираног пијанисте Саше Кнежевића, затим, Етно хор из Београда под диригентском палицом Бранка Тадића, оркестар Панонија и Кристијан Јуха, млади ромски уметник који је добитник неких од најпрестижнијих музичких награда у Европи. Присутнима ће се обратити проф др Зорана Михајловић, потпредседница Владе Републике Србије и председница Координационог тело за праћење реализације Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016-2025. године, председник Покрајинске Владе Игор Мировић и народна посланица Јелена Јовановић. Манифестација се одржава уз подршку пројекта Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група“ коју спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Српског народног позоришта у Новом Саду у сарадњи са Канцеларијом за инклузију Рома.     Maškarthemutno dive Rromengo ande Dasikano themutno pozorište Maškarthemutno dive Rromengo inćardol ande Republika Srnija, averčhande manifestacijenca savengo agorimasko aresipe si te sikaven o ačhimasko than, dumutnipe, kultura thaj običajujra rromane themesko. Koordinaciono telo palo lesamalipe realizacijako pe Strategija palo socijalno uključivanje e Rromengo thaj e Rromnjengo ande Republika Srbija pale vrjama 20016-1025. brš thaj o kidipe „Romag“, inćarena o Maškarthemutno dive e Rromengo, 8. aprili ande 20:00 časujra ando Srbikano themutno pozorište, ande koncertno sala „Jovan Đorđevođ“, manifestacijasa „Romi kroz vekove“. Kava baro dives sikavasa koncertosa pe savo rromane thaj birromane umetnikujra, pire đilabimasa, sikavena o dumutnipe thaj e kultura Rromengi amende thaj lengo dipe kulturake bijandimasko ande Republika Srbija, sav vi kova so si majcara jal bipindžardo pala kaja nacionlno manjina. Rromani kultura sikavela pes pe savremeno, obrazovno thaj zabavno varo, sikavela importantno dipe rromane themesko amare phuvjake thaj sikavela o jekhutno kučipe barvalimasko. Po koncerto piro putardosikavipe dena, e opersko đilabarni Nataša Tasić Knežević, Danijela Jovanović, Željko R. Andrić, e bašaldimasa amare renomirne pijanistasa e Sašasa Knežević, askal, Etno horo andar o Beogrado kasko si dirigendo o Branko Tadić, orkestar Panonija thaj Kristijan Juha, terrno rromano umetniko savo lija varesave maj vuče đilabimaske nagrade ande Evropa. Sa kolenđe save avena, piro alav dena e prof dr Zorana Mihajlović, pašašerutni Vladaki Repubikaće Srbijake thaj e šerutni po Koordinaciono telo palo lesamalipe realizacijako pe Strategija palo socijalno uključivanje e Rromengo thaj e Rromnjengo ande Republika Srbija pale vrjama 20016-1025. brš, šerutno pe Pokrajsko Vlada Igor Mirović thaj themutni poslanica Jelena Jovanović. E manifestacija inćardola e zuralimasa projektosko Njamcicke razvojne jekhimasa „ Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“ savi kerel e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH thaj Srbikano themutno pozorište ando Novi Sad ando jekhipe e Kancelarijasa pala inkluzija e Rromengi. Pala vojvođanske.rs : Aleksandra Nikolić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.