Medjunarodni volonterski kampovi u Sremskim Karlovcima

od 30.07. do 12.08.2018. O međunarodnim volonterskim radnim kampovima: Godišnje se u svetu organizuje oko 2500 kampova. Organizuju ga volonterski servisi u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama, javnim preduzećima, opštinama, privatnim preduzetnicima ili grupama građana zainteresovanih da učine nešto pozitivno za svoju sredinu. Radni kamp je jedinstven oblik volonterskog rada i kao takav postoji još od kraja Prvog svetskog rata kada se grupa Francuza i Nemaca okupila da zajedno obnovi jedno malo francusko selo teško oštećeno u ratu.  Od tada se na 2500 različitih načina ljudi udružuju da svojom skromnom pomoći, u vremenu, novcu, iskustvu i radu, doprinesu da naša planeta bude zdravije, lepše i pravednije mesto za život. Organizator kampova: Pokret gorana Vojvodine u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta RS kroz program „Mladi su zakon“, JKP „Belilo“, Patrijašije srpske pravoslavne crkve JP „Vojvodinašume“, Ministarstva zaštite životne sredine RS i CSOnnect programa programa podrške civilnom društvu u oblasti zaštite životne sredine koji finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA). Osim ova dva, Mladi istraživači Srbije ove godine organizuju još 39 kampova u Srbiji. O kampu „Sačuvajmo rit“: 12 volontera/ki iz Srbije, Švajcerske, Španije, Francuske, Portugala, Lukesmburga i Rusije, rade na uklanjanju invazivnih vrsta biljaka i nepripadajućeg materijala na lokalitetu „Karlovački dunavac’’ unutar Koviljsko-petrovaradinskog rita i time pomažu nesmetan razvoj flore i faune, ali i doprinose unapređenju ekoturističke ponude Sremskih Karlovaca krčenjem pešačke staze i stvaranjem prostora za buduću plažu duž pomenutog lokaliteta. O kampu „Arboretum“: 12 volontera/ki iz Srbije, Španije, Turske, Rusije, Holandije, Francuske i Italije rade na unapređenju stanja u kome se nalazi spomenik prirode „Dvorska bašta“ te promovisanje istog kao prostora na kome građani i turisti mogu kvalitetno da provedu svoje vreme u prirodnom okruženju. Na samom kraju, u nedelju 12.08. na međunarodni dan mladih, volonteri dva kampa će zajedno osmisliiti i realizovati aktivnosti koje će promovisati posao koji su obavili, te upoznati lokalno stanovništvo sa lepotama radnih lokacija kroz edukativno-zabavne radionice Osim radnog, kamp ima i edukativni karakter. Volonteri će imati prilike da učestvuju na radionicama o istorijskom značaju spomenika prirode „Dvorska bašta’’, o flori i fauni SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit’’, o herbarijumu Andreasa Volnija, životu pčela i mnogim drugim. Vladimir Budalić, koordinator volonterskih kampova, 060/0967 294  

Ostavite odgovor