„Mentalno zdravlje na radnom mestu“

mentalno zdravlja
Svake godine, već 25 godina unazad, 10. oktobra obeležava se Svetski dan mentalnog zdravlja širom planete. Ove godine Svetski dan mentalnog zdravlja je posvećen temi „Mentalno zdravlje na radnom mestu“. Cilj obeležavanja ovog datuma je podizanje svesti ljudi o važnosti mentalnog zdravlja i mobilizacija kapaciteta društva i pojedinaca kako bi se stvarali povoljni uslovi i okruženje za ostvarivanje dobrog mentalnog zdravlja. Kako se osećamo na radnom mestu, jedan je od važnih faktora koji utiče na opšte blagostanje pojedinca, ali i na produktivnost na poslu. S druge strane, negativna atmosfera na radnom mestu može voditi u fizičke i psihičke probleme, prekomernu upotrebu alkohola, odsustvovanje sa posla i smanjenu produktivnost na radnom mestu. U mnogim zemljama zapadne Evrope psihičke poteškoće su uzrok 30-40 procenata ukupnog odsustvovanja sa posla. Depresija i anksiozni poremećaji su najzastupljeniji od svih psihičkih poteškoća i imaju veliki uticaj na našu sposobnost za rad i produktivnost. Prema nedavnoj studiji, Svetske Zdravstvene Organizacije depresija i anksiozni poremećaj koštaju globalnu ekonomiju 1 trilion US$ svake godine kroz gubitak produktivnosti. Depresija se može manifestovati odsustvom sa posla ili dolaskom na posao, ali bez zainteresovanosti za rad ili adekvatne angažovanosti oko radnih obaveza, rad sa smanjenom koncentracijom ili odsustvo koncentracije… Danas se mnogo zna o mentalnom zdravlju, njegovoj prevenciji, promociji i lečenju, ali je problem kako implementitati ovo znanje u svakodnevni život i rad. Mnogi ljudi u mentalnim institucijama su izloženi zanemarivanju i neostvarivanju ili zloupotrebi ljudskih prava, što se reflektuje njihovom visokom stopom smrtnosti. Stigma i predrasude su široko rasprostranjene i utiču na svaki aspekt mentalnog zdravlja, bez obzira gde osobe traže pomoć ili se leče. Da bi pomogli u borbi protiv značajnog uticaja depresije na pojedinca i preduzeća Partnerstvo za mentalno zdravlje na radnom mestu (program američke Fondacije za psihijatrisko udruživanje i poslodavce sa partnerskim organizacijama) predložili su sledeće korake: – Podići svest o depresiji na radnom mestu i njenom uticaju na produktivnost – Promovisati rano prepoznavanje simptoma – Smanjiti stigmu oko mentalnih bolesti – Ovo se može postići putem sledećih aktivnosti: – Postepenom edukacijom rukovodećeg kadra o depresija i mentalnom zdravlju – Dostupnost obrazovnog materijala i informacija kako započeti razgovor o mentalnom zdravlju – Odgovarajućim promotivnim materijalom koji su dostupni svima o mentalnom zdravlju

Ostavite odgovor