“МЕТИТО КОРПОРАЦИЈА” ПОЗИВА ЗАИНТЕРЕСОВАНУ ЈАВНОСТ ДА УЧЕСТВУЈЕ У АНКЕТИ У ВЕЗИ СА ИЗГРАДЊОМ ЦЕНТРАЛНОГ ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА У ЗРЕЊАНИНУ

Инвеститор “Метито Корпорација”, након недавног радног састанка у Зрењанину, а у вези са припремом изградње централног пречистача отпадних вода у Зрењанину, позива заинтересовану јавност, појединце, удружења, правна лица и слично да учествују у анкети, изнесу своје коментаре, сугестије или примедбе и тиме допринесу реализацији те вишеструко значајне инвестиције за град Зрењанин.  Анкета, са документацијом, је постављена на сајту Града Зрењанина и то на српском језику, мађарском, румунском и енглеском и биће доступна јавности најмање месец дана, односно током јула месеца.  Упитници су део ESIA процеса (Environmental and Social Impact Assessment – Процена утицаја на животну средину и друштво) који спроводи инвеститор, с обзиром да је Зрењанин први град у Србији у ком ће бити примењен модел јавно-приватног партнерства у управљању отпадним водама.  Прикупљене податке користиће искључиво инвеститор у интерне сврхе и током процеса припреме реализације инвестиције.  Како је саопштено, планирани почетак изградње постројења у Зрењанину је новембар ове године, а рок изградње 18 месеци. Вредност инвестиције је процењена на 30 милиона ЕУР, а пројекат би био у потпуности финансиран, развијен и њиме би управљао “Метито” кроз своју локалну платформу, предузеће “Begej Water” d.o.o., и који ће бити усклађен са највишим стандардима Европске Уније, као и препорукама Светске здравствене организацијe, како би се обезбедило да сва отпадна вода буде пречишћена и испуштена у реципијент (Александровачки канал) који се улива у реку Бегеј, а која је тежиште развоја градске економије, туризма и заштите животне средине.  Инвеститор је, као сегмент анкетне документације, објавио и тачну локацију постројења, на ободу индустријске зоне “Југоисток – Ечка”, као и идејно решење комплекса.  Основне информације о пројекту: Извор: Град Зрењанин