Milijana Lazović, saradnica KCNS, na proslavi Svetskog dana drveta i Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Kini

U Kini će se 28. novembra održati dva događaja: proslava Svetskog dana drveta i Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Učestvovaće desetak vajara iz celog sveta koji su prošli selekciju od strane lokalnog komiteta Kine. Milijana Lazović, saradnica u Kulturnom centru Novog Sada, jedna je od umetnika koja je prošla selekciju i pozvana je da demonstrira svoje vajarsko umeće u Kini. Ceo događaj (simpozijum) je podeljen u dva dela koja će se podržati u dva različita grada. Prvi događaj će se održati u Wenzhou School for Special Education of Zhejiang Province, gde će Milijani, kao i ostalim umetnicima, biti dodeljen učenik koji će učestvovati kao asistent pri izradi skulpture. Zajedno će demonstrirati svoju umetnost i zanat rezbarenja u drvetu. Ova vrsta saradnje između umetnika i učenika ima za cilj da naglasi interakciju sa decom koja imaju neke vrste invaliditeta. Ideja samog simpozijuma jeste da umetnici rade na svojim komadima kako bi na kraju svi radovi bili udruženi i činili zapravo jednu umetničku celinu. Drugi deo simpozijuma održaće se u Kaihuau. Umetnici će imati 4 dana rada na skulpturama u prirodnom obliku drveta. Ti radovi će kasnije biti izloženi u muzeju u Kalihuau, gde će biti dostupni i za prodaju. Sav novac od prodatih skulptura ići će u dobrotvorne svrhe za pomoć deci sa invaliditetom. Događaj je sponzorisan od strane Wenzhou School for Special Education of Zhejiang Province, International Wood Culture Society i International Cultural Exchange. Ovaj simpozijum, održan kao dobrotvorna aktivnost, ima za cilj da deli strasti i znanja međunarodnih i kineskih umetnika sa učenicima u nadi da će ova vrsta interakcije poboljšati njihovo razumevanje rada na drvetu kao i same umetnosti, a sve to u cilju razvoja kulture koja ih može oplemeniti za njihovu svetlu budućnost.