МИРОВИЋ: НАКОН РЕБАЛАНСА, БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ ВЕЋИ ЗА ГОТОВО ШЕСТ МИЛИЈАРДИ ДИНАРА

Након  ребаланса, буџет АП Војводине увећан је за готово шест милијарди динара, односно 7,6% у односу на почетни буџет, који је усвојен у децембру 2021. године, изјавио је председник Покрајинске владе Игор Мировић и додао да ће само за инвестиционе пројекте бити издвојено 70 посто средстава. Нови обим буџета у износу од 95,2 милијарде динара показује тренд раста прихода Војводине који су од 2016. године увећани за 50 процената. Ребаланс буџета остварен је највећим делом у повећаним приходима од пореза на добит – 5,37 милијарди динара. Средства капиталног дела буџета већа су за 4,85 милијарди динара и биће распоређена за завршетак важних инвестиционих захвата који су у току и за нове пројекте. „То је и континуитет одговорног вођења финансија и одговор на основу критеријума – од којих је први да обезбедимо неопходна финансијска средства за све пројекте који су започети. Ребаланс се може оценити као благовремено и пажљиво одмерено прилагођавање нивоа јавне потрошње“, изјавио је председник Мировић данас на седници Скупштине АП Војводине. Према председниковим речима, ребаланс ће омогућити, између осталог, значајне инвестиције које се односе на инфраструктурне пројекте у области здравства, водопривреде, водоснабдевања и одвођења отпадних вода, као и улагања у путну инфраструктуру и објекте културе. Када је реч о  улагањима у здравство, предлажу се средства у висини од 1,3 милијарде динара за реконструкцију старог објекта Каменице 1 у комплексу Института у Сремској Каменици, набавку линеарног акцелератора за Институт за онкологију и за набавку опреме за здравствене установе у АП Војводини. Две велике инвестиције у водопривреди обезбедиће техничке могућности за снабдевање водом пољопривредних површина у оквиру два система за наводњавање –  Магистрални канал К-1 Нови Кнежевац и „Јегричка“ на више од 20.000 хектара – за те намене предвиђено је 1,13 милијарди динара, као и 143,4 милиона динара за водоснабдевање у локалним самоуправама: Суботица, Бечеј, Бачка Топола, Инђија, Сента и Нови Сад. Покрајинска влада финансираће пројектно – техничку документацију за изградњу фабрике воде у Петроварадину, заједнички пројекат Покрајинске владе и Града Новог Сада. „Све започете пројекте које смо наследили од претходне покрајинске администрације смо завршили. За вишегодишњи пројекат реконструкције зграде Народног позоришта у Суботици обезбедили смо 274 милиона динара како би и он коначно био реализован“, изјавио је председник Мировић. Овим ребалансом опредељено је и 800 милиона динара за одржавање саобраћајница на територији града Новог Сада, као и 170 милиона динара за завршетак реконструкције локалног пута Стапар–Сивац. Ребалансом су обухваћена и улагања у основне и средње школе. Планиран је и наставак техничко-технолошког опремања нове зграде Радио-телевизије Војводине, у вредности од 534 милиона динара  што ће омогућити потпуно пресељење запослених у објекат на Мишелуку у Сремској Каменици.