МИРОВИЋ: ОЧЕКУЈЕМ ДА РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА КРОЗ СРЕМСКЕ КАРЛОВЦЕ ПОЧНУ ТОКОМ АВГУСТА

Покрајинска влада финансираће са 307,8 милиона динара радове на рехабилитацији оштећеног коловоза на државном путу IIа реда број 100 на територији општине Сремски Карловци, у дужини од 4,2 километра.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић изјавио је да је то једна од најлошијих деоница државних путева на територији Сремског округа и да је новац за радове обезбеђен јунским ребалансом буџета.

Уговор о релизацији тог пројекта потписан је између Покрајинског  секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај и Јавног предузећа „Путеви Србије“, а потписали су га покрајински секретар Огњен Бјелић и в.д. директора „Путева Србије“ Зоран Дробњак.

Пројектом реконструкције те саобраћајнице предвиђено је уклањање постојећих асфалтних слојева, профилисање коловоза и ојачање коловозне конструкције додавањем каменог агрегата, израда носећег и хабајућег асфалта, израда хоризонталне и вертикалне сигнализације и друго.

Радови на рехабилитацији пута, према плану, требало би да буду завршени до краја године.