МИРОВИЋ: ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ПОМАЖЕ ГРАДУ НОВОМ САДУ У ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТЕ ОД НЕВРЕМЕНА

Специјализоване екипе Јавног предузећа „Војводинашуме“ помоћи ће градским комуналним службама у отклањању штете настале у јаком олујном невремену које је захватило нашу земљу у јулу, за шта ће из покрајинског буџета бити усмерено 22,1 милион динара за уклањање поломљених стабала са јавних површина на територији Новог Сада. Покрајинска влада усмериће средства Јавном предузећу „Војводинашуме“, с обзиром на то да новосадска јавна предузећа немају довољне техничке капацитете да у кратком временском периоду санирају последице невремена. Покрајинска влада задужила је ЈП „Војводинашуме“ да помогне градским комуналним службама у отклањању последица невремена будући да располаже потребном механизацијом и радницима који су већ на терену. Биће ангажовано седам грађевинских машина, три хидрауличне дизалице са корпом, као и 23 радника, који ће у наредних тридесет радних дана асистирати градским комуналним службама на сечи и уклањању поломљених стабала.