МОНТАЖА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЗГРАДИ ДЕЧЈЕГ ДИСПАНЗЕРА, УЗ ПОДРШКУ РУСКЕ ХУМАНИТАРНЕ МИСИЈЕ – ДОСЛЕДНОСТ У КОРИШЋЕЊУ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

Град Зрењанин доследан је у коришћењу обновљивих извора енергије, о чему сведочи и реализација пројекта градње соларне електране на објектима дечјег и школског диспанзера Дома здравља “Др Бошко Вребалов”. У току је монтажа соларних панела и опреме, као резултат Меморандума о сарадњи између Града Зрењанина и Руске хуманитарне мисије, која је обезбедила средства за ту инвестицију.  Уговор је закључен у циљу заједничког рада на учвршћивању мира, пријатељства и слоге између народа Русије и Србије. Руска хуманитарна мисија, у својству донатора, реализује набавку, испоруку, инсталацију и пуштање у рад аутономног система за напајање енергијом, а након пуштања у рад систем ће се бесплатно пренети у власништво Града Зрењанина. Вредност инвестиције је око 55 хиљада евра.  Претходних дана постављена су 63 соларна панела, од пројектованих 146, који ће заједно чинити малу соларну електрану, укупно инсталисане снаге 50 кW (340 W по панелу). Електрана ће производити електричну енергију за потребе самог објекта диспанзера, за напајање свих електричних уређаја и опреме. Пројектант и извођач радова је предузеће “Телефон – инжењеринг” из Земуна.  Град Зрењанин тако наставља активности које имају за циљ побољшање енергетске ефикасности и веће коришћење обновљивих извора енергије, након отварања прве “паметне” зграде у Банату и успостављања Регионалног центра за енергетску ефикасност, првог такве врсте у Србији. У завршној су фази радови у основној школи “Јован Јовановић Змај”, где је извршена замена комплетне дотрајале столарије и постављено 144 нових прозора и 5 улазних врата, а након тога и обновљена фасада, чиме ће се постићи значајне енергетске уштеде. Ови радови у потпуности су финансирани из буџета Града Зрењанина, средствима у износу од 7 милиона динара.     “Зелена агенда” и “Енергетска ефикасност” теме су које ће бити актуелне не само у наредним годинама, већ и деценијама, те ће за пројекте у тим областима међународна заједница, Република Србија и локалне самоуправе и убудуће издвајати значајна средства.   Завршен је Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Министарство рударства и енергетике Републике Србије, и Град Зрењанин очекује информацију о могућности укључења у тај програм. Потом ће уследити и даљи кораци, усмерени ка крајњим корисницима, о чему ће јавност бити обавештена. Познато је да ће трошкови реализације бити субвенционисани у односу 50:50, што значи да ће половину укупног износа енергетске санације финансирати држава, односно локалне самоуправе, а половину грађани.  Извор: Град Зрењанин