NAGRADE ZA NAUČNU IZUZETNOST PROFESORIMA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost dodelio je, 7. decembra 2023. godine, Priznanja za naučnu izuzetnost najcitiranijim naučnicima sa teritorije APV. U oblasti tehnoloških nauka, nagrade su dodeljene profesorima Tehnološkog fakulteta Novi Sad, dr Zoranu Zekoviću, dr Senki Vidović i dr Branimiru Pavliću, kao najcitiranijim naučnicima u ovoj oblasti.