Najavljena izmena Zakona o javnim izvršiteljima

Zakon koji reguliše rad javnih izvršitelja trebalo bi da uskro doživi brojne izmene, a već je formirana radna grupa koja se bavi izmenama pomenutog propisa. Ona bi do polovne decembra trebalo da okonča rad pa da predložene izmene krenu u redovnu proceduru.

Nakon usvajanja, treba da usledi donošenje podzakonskih akata pa primena. Građani kojima je iz bilo kojeg razloga dug postao zao dug biće bolje zaštićeni, čak i kada opravdano dođe do plenidbe i prodaje stvari.
 
Naknade koje za obavljeni posao izvršitelji naplaćuju biće znatno manje. Izvršitelji bi trebalo da dnevno podnose izveštaje o radu Ministarstvu pravde. Više neće moći da imovinu dužnika prodaju drastično ispod cene već na licitacijama, i to putem interneta.
 
Elektronski oblik dobiće i sudska oglasna tabla. Podaci o dužnicima i adrese biće u centralnom registru. Zato izvršitelji više neće moći da se žale da ne mogu da ih nađu te da dug zbog protoka vremena stalno raste zbog obračuna zatezne kamate. Zbog prinudne naplate primanja dužnika će moći da se opterete samo do polovne, a ne, kao sada, do dve trećine. Predmeti koji pripadaju trećim licima, kao što su stanodavci ili ukućani dužnika, neće više moći da se plene pre nego što se tim licima omogući da ulože prigovor i dokažu da je imovina njihova.
 
Što se tiče tarife izvršitelja, ona je različita. Recimo, za naplatu obaveze od 30.000 dinara, ona sada iznosi 4.500 dinara.
 
U izradi izmena, osim nadležnih državnih organa, učestvuju i predstavnici Komore izvršitelja.
 
 

Ostavite odgovor