НАЛЕПНИЦЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Одлуком о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада, паркинг места за особе са инвалидитетом могу да користе лица, која имају пријављено пребивалиште на територији Града Новог Сада, којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом (најмање 70% телесног оштећења), лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије, церебралне парализе и мултипле склерозе, лица која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности и лица на дијализи. Налепница се издаје за означавање једног возила особе са инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства.

Захтев се подноси Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Канцеларији за особе са инвалидитетом, путем писарнице Градске управе за опште послове која се налази на Тргуслободе бр. 1, Нови Сад. Уз захтев се прилажу слика особе са инвалидитетом и фотокопије следећих доказа: лична карта за подносиоца захтева, саобраћајна дозвола, возачка дозвола,медицинска документација везана за инвалидност или болест, лична карта за одраслог члана заједничког домаћинства,  а за децу извод из матичне књиге рођених или пријава пребивалишта, уколико је члан домаћинства особа са инвалидитетом.

Корисници који су остварили право на коришћење налепнице у 2017. години подносе захтев и фотокопију саобраћајне дозволе. Налепница за означавање возила, преузима се у Канцеларији  за особе са инвалидитетом, Трг слободе бр. 3. (I спрат Пословног центра „Аполо“) у року од пет дана од дана подношења захтева. Налепнице за 2017. годину важе до 31. марта 2018. године, а издавање налепница за 2018. годину  почиње од 12. фебруара 2018. године. Образац захтева може се преузети на писарници Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1, или на сајту Града www.novisad.rs

Ostavite odgovor