Naličje 8. marta

Naličje današnjeg praznika, upakovanog u mašne, celofane i restoranske salvete je žena koju je jutros muž pretukao i novine u kojima je naslov bio  Pretučena na 8. mart.  Kao da samo na taj dan nije normalno tući ženu. Naličje su sve žene koje će čitavog dana u cvećarama praviti cvetne aranžmane za druge i neće stići na priredbu u vrtiću ili će im deca zaspati sa čestitkom u rukama pre nego što one dođu sa posla. Naličje je svaka žena koja se bori sa neplaćenim računima, koja je jedini roditelj svom detetu, koja se suočava sa uvredama, osudom okoline, tračevima, mužem nasilnikom, šefom šovinistom, lažnim prijateljicama i nedovoljno plaćenim poslom na kojem nije prijavljena. Svaka koja pristaje da joj jedan cvet danas bude jedini u godini. Naličje 8. marta su svi koji su zaboravili ili nikad nisu ni znali kako je izboren ovaj Međunarodni dan žena. Kako su  kroz istoriju neke hrabre žene raznih zanimanja, obrazovane i nepismene, vodile bitke sa sobom i sa celim svetom da žive dostojanstveno i ravnopravno. Sve borbe nisu vredele ako ih ne nastavimo jer i danas živimo u društvu u kojem se prava ne podrazumevaju i sa kojima se ne rađamo, već o njima moramo neprekidno govoriti i tražiti ih kao da tražimo nešto što nam ne pripada. U društvu koje žene smatra  slabijim polom, koje piše ponižavajuće slogane za podsticanje rađanja, u društvu u kojem je žena i pored svog obrazovanja nekompetentna da bi vodila firmu jer nije muškarac. Zato, nemamo mi mnogo šta danas da slavimo. Možemo možda samo da obeležavamo. Kao što svake godine beležimo statistike o porastu nasilja u porodici i otkaza posle porodiljskog bolovanja. Neću vam reći da je dovoljno da volite svoje žene svakog dana i da je svaki dan praznik, jer nije. Dani su najčešće mnogo drugačiji od ovog u ukrasnom papiru, a ljubavlju se  svašta naziva i mnogo toga se njome opravdava. Ali mogu da vam kažem  da svoje žene poštujete uvek i pre svega, da stajete ispred i iza njih kad god je potrebno, da uvažavate njihova mišljenja, da se borite da se njihov glas čuje  i da njih hrabrite da isto to čine za sebe. Naličje su Klara Cetkin, Virdžinija Vulf, Milunka Savić, Mileva Marić Ajnštajn, Frida Kalo, ti, ja i sve druge poznate i nepoznate žene. Naša je dužnost da jedna drugoj stvaramo šanse. Ukoliko vam neko od ovih imena nije poznato, posavetujte se sa knjigom ili internetom. To će biti prvi veliki i važan korak u ovoj borbi.

Ostavite odgovor