НАСТАВАК САРАДЊЕ СА ОПШТИНОМ НОВИ БЕЧЕЈ

У склопу подршке општинама у АП Војводини, представници Фонда „Европски послови” АП Војводине, Милан Чежек, Зоран Павић и Теодора Милков Манић посетили су општину Нови Бечеј где су их дочекали председник Скупштине општине Миле Баштованов, секретар месне заједнице Ново Милошево Арсен Пајић и њихови сарадници.  Договорена је свеобухватнија непосредна сарадња представника локалних самоуправа са Фондом у коришћењу европских фондова у ширем обиму. Такодје затражена је помоћ од Фонда у виду одржавања стручних обука у циљу подизања институционалних капацитета општине у што скоријем времену. На иницијативу представника општине одржан је састанак са директорима пет основних школа: „Јосиф Мариковић“ и „Миливој Чиплић“ у Новом Бечеју, „Доситеј Обрадовић“ у Бочару, „Ђорђе Јовановић“ у Новом Милошеву и „Милан Станчић Уча“ у Куману, у којима је спроведена едукација ђака на тему настанка Европске уније, као и историји, култури и традицији народа и држава које чине модерну Европу у периоду од 1. до 3. априла 2019. године.