Нова грађевинска сезона

Захваљујући повољним временским приликама
Захваљујући повољним временским приликама, Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ је још у зимском периоду отворило нову грађевинску сезону за 2018. годину. И ове године радићемо на различитим локацијама у граду али и приградским насељима. Једна од започетих инвестиција, вредна 40 милиона динара, јесте изградња водоводне мреже друге висинске зоне у Буковцу. У фебруару смо кренули са радовима на изградњи водоводне мреже на Староиришком путу. Ови радови вредни су 27,6 милиона динара, а деоница која се ради дуга је 3,5 километара. Почели смо и радове у центру града на једној деоници Булевара Михајла Пупина. Реч је о изградњи дела водоводне мреже од Поште према Пупиновој палати која је у изградњи. Рок за завршетак поменутих радова је 60 дана, а њихова вредност износи 4,5 милиона динара.
Foto:JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad
У плану за ову годину је и реконструкција канализационе мреже у једном делу Улице Јанка Чмелика од Корнелија Станковића до Облачића Рада. Реч је о деоници од преко 500 метара, за шта је издвојено 28 милиона динара. Из буџета Града издвојена су средства која су предвиђена за изградњу нове главне црпне станице код Жежељевог моста. До краја марта биће расписан тендер за јавне набавке и извођача радова, а почетак радова предвиђен је за крај априла. У питању је измештање Црпне станице из Радничке улице на локацију између Кванташке пијаце и Жежељевог моста. Ово је прва фаза радова и њихова вредност је 430 милиона динара. У 2018. години планирана је и санација два филтерска поља у Фабрици воде. То је посао који се обавља периодично, а филтерска поља су од великог значаја када је реч о преради воде. Такође, у овој грађевинској сезони наставићемо радове на измештању водовода и канализације на старом Каћком путу преко пута Е – 75, затим извођење радова на изградњи канализационих прикључака у приградским насељима за шта је предвиђено 80 милиона динара, али и реконструкција цевовода сирове воде Ø600мм од пескаре до друмско –  железничког моста за коју је предвиђено 11 милиона динара. Током ове грађевинске сезоне, наставићемо радове на регенерацији бунара на изворишту Ратно острво. Прошле године регенерисана су 3 бунара, БХД 2, БХД 3 и БХД 10. Ове године у плану је да се регенеришу још три бунара, БХД 7, БХД 8 и БХД 9. Регенерација бунара доприноси бољем црпљењу сирове воде и обезбеђује се већа количина воде за даљу прераду. Вредност ове инвестиције је 16 милиона динара. Такође, регенерисаће се и бунари БХД 6 и БХД 8 на изворишту Петроварадинска ада. Вредност ове инвестиције је 12 милиона динара

Ostavite odgovor