NOVOSADSKA POLICIJA POSLE PRVOG RATA

I u prošlosti je takođe bilo u našem Novom Sadu natezanja oko imenovanja novog zamenika šefa policije, baš kao što se sećamo da Novi Sad do pre koju godinu nije imao šefa Policije. Tada su bile prošle tri nedelјe od kako je dr Radmilo Gnjatić, usled čitavog spleta intriga, napustio svoje zvanje i Novi Sad. Za to vreme, dužnost šefa policije i zamenika šefa policije, vršio je policijski kapetan Aleksandar Đakov, čovek, koji je sa mnogo samopožrtvovanja, ambicija i truda vršio svoju dužnost, činovnik koji je u svakom pogledu ispravan, tačan i savestan, ali koji konačno ne može duže vremena vršiti funkciju šefa policije i njegovog zamenika, u jedan isti mah, iz prostog razloga, što za to nema ni približno kvalifikacija. Pa se onda čudimo što je bilo problema, između ostalog u to vreme (1924.) i sa tajnom prostitucijom u Novom Sadu. Novosađani su dobrih mesec dana živeli u neizvesnosti ko će biti po rešenju ministarstva unutrašnjih dela postavlјen za zamenika čelnika policije. U štampi su spominjala dva imena: Jegdić ili Rakić. Ovo natezanje nije služilo nikome na čast, a Ministarstvo je i po hilјaditi put dokazalo da malo brige vodi o interesima Vojvođana i Srpskih Atinjana, koji u ovom žalosnom položaju, mogu samo da strepe i čekaju. Kada se o našoj, novosadskoj policiji pisalo, onda se to činilo večinom površno, onako na dohvat, kako je kada situacija zahtevala. Ipak, kada se sve to sumira ispada to da naša policija, kakva je nekada bila, a kakva je i sada, ne odgovara potpuno svoma zadatku, što se uostalom najbolјe vidi prilikom pojedinih slučajeva. Posle 1918. godine, kada je Novi Sad dobio veći značaj i kada je on prestao da bude samo jedna veća varoš Austro-Ugarske, porast prometa i sticaj većeg broja stranaca, sve je to zahtevalo, da se novosadska policija reorganizuje na modernom osnovu, po uzoru na policije na Zapadu. I kao što se to kod nas obično dešava, nije se stiglo da se ovo pitanje reši, nego je uglavnom ostalo sve po starom. Najveći tragikum naše policije leži u tome, što ona ne stoji pod upravom stručnjaka-policajca, nego samoukog amatera. Ta okolnost se jako oseća na svim granama našeg društva, odvajkada, a danas pogotovo. Uvek su bili prisutni problemi sa kriminalom, saobraćajem, a pogotovo sa sanitarnim, privrednim i političkim problemima. Iako naše društvo raspolaže sa relativno dobrim kadrom u pogledu struke, ono u većini slučajeva nema stručne spreme, što se na svakom koraku oseća. Gradski savet bi trebao da ovom pitanju posveti više pažnje tim pre što su ondašnje, ali i današnje prilike imperativno zahtevaju, da dobijemo dobru, stručnu i izvežbanu policiju.   Nastavak priče pročitajte u knjizi „Novi Sad prošlost u pričama“… koju kao i najnovija dela Zorana Kneževa, možete poručiti po specijalnom popustu putem meila: zoranknezev@gmail.com  ili na broj telefona 064/1258337