ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ТАКСИСТЕ

Комисија за полагање испита о познавању прописа који регулишу такси превоз и о познавању Града Новог Сада обавештава кандидате који су до 25. јуна 2019. године поднели захтев за полагање испита, да ће испит бити одржати у заказаном термину (15. јул 2019. године – писмени део и 17. јул 2019. године – усмени део). Кандидати који од 26. јуна 2019. године поднесу захтев за полагање испита о познавању прописа којима се уређује такси превоз и о познавању Града Новог Сада биће накнадно обавештени о наредном термину за полагање писменог и усменог дела испита.