OBAVEŠTENJE O PRESTANKU RADA POWER ENGINEERING POOL LTD. Plaćeni oglas

U vezi sa Zakonom o međunarodnim poslovnim kompanijama iz 2016. godine Republike Sejšeli i u slučaju POWER ENGINEERING POOL LTD., kompanija br. 33695 („Kompanija“), ovim putem obaveštavamo da je 28. novembra 2022. Kompanija započela postupak dobrovoljne likvidacije i da je njen imenovani likvidator Artis Rozenbergs iz ulice Blaumana 12A-8, Riga, LV-1011, Letonija, tel. +357 99308627.