OBRADA ZEMLJIŠTA ZA BAŠTE

Kako uraditi osnovnu obradu na malim površinama , baštama koje su i najzastupljenije u proizvodnji povrća . Nekada, davno, je to bila preporuka da se radi – ore sa konjima ili izrilja. Zašto ? Pa veliki je problem kada se ore traktorima na malim površinama zato što se pri oranju zemljište gazi, sabija, smanjuje se rastojanje između čestica zemljišta i usitnjeno i razbijeno zemljište se taloži u podorničnom sloju i tako počinje formiranje „plužnog đona“ Šta je plužni đon ? To je vodonepropusni podornični sloj zemljišta koji se formira većinom usled gaženja poljoprivredne mehanizacije . On sprečava ili usporava prirodno kretanje vode u dublje slojeve gde se akumulira za korišćenje u nepovoljnim vremenskim uslovima kada imamo manjak padavina, koren gajene biljke ne može pravilno da se razvija , često je oblik i veličina korena neodgovarajuća za gajenu biljku , a i kretanje vazduha je smanjeno. Sve to utiče na smanjenje prinosa. Treba uvek kada se formira ,kako se kaže razbiti iili podriti plužni đon. Za to čak postoje i posebna oruđa, podrivači. Kako prepoznajemo prisustvo plužnog đona ? Pri samom oranju može se uočiti usijanost zemljišta, ono prosto sija, mogu se videti tamnije trake u proleće na pooranom zemljištu kao i pojava vodenih ogledala . Zbog svih ovih razloga naši baštovani na manjim površinama bi trebali po uklanjanju zaostalih biljnih ostataka da rasporede pravilno po površini dobro zgorelo stajsko i mineralno kompleksno đubrivo i istovremeno ga uneti u zemljište . Koje količine đubriva ? Preporuka je da se uradi agrohemijska analiza i da se količine đubriva upotrebe po dobijenoj preporuci. Samo to je pravi način za uštedu i pravilnu primenu đubriva. Zanimljivo je da naši mali baštovani sve manje koriste stajsko đubrivo (verovatno što ga nema dovoljno u ponudi) , a bez njega nema visokog, sigurnog i kvalitetnog prinosa u bašti. Stajnjak povećava voluminoznost zemljišta, povećava količinu prihvaćene i sačuvane vlage, poboljšava i povećava mikrobiološku aktivnost u zemljištu i popravlja temperaturu i još mnogo toga . To , osnovnu obradu treba uraditi bar početkom novembra kako bi zemljište prihvatili i sprovelo u dublje sloveje što veću količinu vlage koja se skupi u toku kasne jeseni , zime i ranog proleća. Savet je da se na manljim površinama za obradu zemljišta koriste freze -motokultivatori. Može se javiti problem ako su u bašti jako prisutni rizomski korovi . U tom slučaju obavezno koristiti savete stručnog lica za zaštitu bilja kako bi se bašta oslobodila njihovog prisustva. Ko je fizički zdrav za istu namenu i male površine mogu se koristiti posebne vile za obradu zemljišta i tada treba pokupiti i sav korov sa korenom- rizomom. Takođe se može koristiti i ašov za takozvano riljanje, To je odličan način obrade zemljišta za bašte i ko god može treba ga koristiti za tu namenu. Sve u svemu izbegavajte primenu teških poljoprivrednih mašina na malim površinama , krenite na vreme i sve će se stići, bitno je da ne doprinesete formiranju plužnog đona , obradom zemljišta koje ne stvara plužni đon mi dolazimo da povoljne sredine za čuvanje vlage za nepovoljne uslove, pravilnog razvoja po obliku i veličini korenovog sistema, dobrog vazdušnog i vodnog režima zemljišta i na kraju zdravog i prvoklasnog ploda vrhunskog ukusa koji će izavati osmeh na svačijem licu. Autor: Miloš Nikoletić Izvor: PSSS