OBUKA O EU FONDOVIMA ODRŽANA U OPŠTINI NOVI BEČEJ

Na poziv predstavnika Opštine Novi Bečej, u prostorijama Doma za odrasle “Sveti Vasilije Ostroški – Čudotvorac”, organizovana je trodnevna obuka „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“ za zaposlene u opštini, osnovnim i srednjim školama s prostora Novog Bečeja. Predstavnice Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine, predstavile su polaznicima programe Evropske unije i Instrument za pretpristupnu pomoć, sa akcentom na INTERREG IPA programe prekogranične saradnje koji su dostupni institucijama iz Novog Bečeja. Teme obuke bile su kako napisati predlog projekta, korišćenjem pristupa logičkog okvira i logičke matrice, prvo kroz teoriju, a potom i kroz vežbe, u okviru čega su definisani opšti i specifični ciljevi, aktivnosti i rezultati, kao i indikatori, izvori verifikacije i rizici projekta. Poslednji dan su se polaznici obuke upoznali sa budžetiranjem projekta, što su kroz niz primera i praktično savladali.