ODGOVARAJUĆA ZAŠTITA PČELINJIH DRUŠTAVA U TOKU ZIME

Osnovno je da pčelinjak i pčelinja društva u toku zime budu zaštićeni od vetrova.To su uglavnom severni i istočni vetar.Mesto treba da bude dobro osunčano. Vlažan vazduh treba da otiče a nikako da stoji.Gornja ventilacija na košnici pomaže da se odstrani vlažan vazduh, koji može negativno uticati na prezimljavanje pčelinjeg društva.Posle mnogo eksperimenta i rasprava preovladalo je mišljenje da u našim klimatskim uslovima nema potrebe za nekim posebnim utopljavanjem pčelinjih društava u toku zime. Nekoliko listova novinskog papira ispod poklopca biće dovoljno da poboljša toplotnu izolaciju i da upije suvišnu vlagu koja dolazi iz košnice. Dubok sneg je dobra zaštita pčelinjeg društva, ali ako košnica bude blokirana snegom sa ledenom pokoricom, može doći do gušenja pčela. Pčelinja društva u toku zime moraju biti pošteđena uznemiravanja, bilo od ljudi bilo od životinja, jer i to pogoršava uslove zimovanja. Po pravilu u toku zime ne treba prihranjivati pčele, iako neki pčelari dodaju povrh klubeta šećerne pogače. Autor: Konstantinović Nemanja Izvor: PSSS