ОДРЖАНА СТУДИЈСКА ПОСЕТА ГОРЕЊСКОЈ У ОКВИРУ ПЕТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ПРОГРАМА

Делегацијa коју је предводила Видосава Ендерић, директорица Фонда „Европски послови” АП Војводине, заједно са Николом Жежељем, директором Развојне агенције Војводине, Гораном Савићем, директором Развојног фонда Војводине, те Душком Ћутилом, директором Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, боравила је у студијском посети словеначкој регији Горењска. Ова висока делегација предводила је студијско путовање полазника Специјалистичког програма„Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“  који Фонд „Европски послови“ АП Војводине већ годинама успешно спроводи , и који је у целости финансиран средствима Аутономне покрајине Војводине. Поред представника Фонда, учесници студијског путовања били су полазници пете генерације Специјалистичког програма који се овог пута реализује у сарадњи са Универзитетом Едуконс из Сремске Каменице. Полазници су, иначе, представници локалних самоуправа, јавних и јавно-комуналних предузећа, институција културе, затим запослени у покрајинским институцијама и представници цивилног сектора са територије АП Војводине. Добродошлицу у Горењској регији пожелео је Рок Шименц, директор Регионалне развојне агенције Горењске, затим Јелена Видовић, пројектни менаџер која је том приликом представила неколико ЕУ пројеката које је агенција успешно реализовала, као и Тамара Мравинец, помоћница вође пројекта у Горењској развојној агенцији. Током боравка у Горењској регији полазници су имали прилику да посете бројне успешно реализоване ЕУ пројекте. Међу њима је Центaр Триглавског народног парка Бохињ, Пчеларски дом Горењске, енергетска санација базена унутар пројекта REAAL, „Co-working“ центaр Ковачница, а такође, представљен је и  ЕКО хотел у Бохињу, као и креативни центар у Крању. Нашу делегацију примио је градоначелник града Бледа, Јанез Фајфар, затим заменик градоначелника Крања, Јанез Черне, директор Завода за спорт Крањ, Бранко Фартек, пројектни менаџер Туризма Бохињ, Јана Вилман, као и директор Пчеларског дома Горењске, Ален Грило са својим сарадницима. Последњег дана студијске посете, организовани су округли столови и том приликом полазници су имали прилику да разговарају са представницима Регионалне развојне агенције Горењске на тему писања заједничких пројеката с којима би се аплицирало пред ЕУ фондовима, а са посебним освртом на Јадранско – јонски и Дунавски транснационални програм на тему руралног развоја, туризма и привреде. Циљеви којима се тежи током организовања програма су: стицање знања о различитим актерима и институцијама у доношењу одлука и законодавним процедурама у Европској унији, нарочито у области регионалне политике; oбука полазника за припрему, планирање и имплементацију развојних пројеката; увид у структуру европских фондова и програма, са посебним освртом на програме доступне корисницима из Србије; разумевање значаја и утицаја Инструмента за претприступну помоћ (ИПА); стицање знања неопходних за адекватну примену прописа ЕУ, те успостављање институционалне мреже партнерства између полазника.  Програм је намењен запосленима у јединицама локалне самоуправе, покрајинској администрацији, развојним агенцијама, јавним и јавно-комуналним предузећима, образовним институцијама, институцијама културе, организацијама цивилног друштва, малим и средњим предузећима и предузетницима, факултетима, институтима и истраживачким установама, као и  другим институцијама које се могу јавити као корисници средстава из европских фондова.