Održana tribina „Sto godina jugoslovenske samoće“

U okviru ciklusa Zelena debata, tribina „Sto godina jugoslovenske samoće“ održana je u utorak, 4. decembra, u klubu „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada. Autor programa i moderator bio je Danilo Koprivica, politikolog. Predavanje je autor započeo podsećanjem da su građani Splita, Rijeke i velikog dela Dalmacije srpske oslobodioce, po završetku Velikog rata, dočekali sa cvećem. Vođa Hrvatske pučke stranke dr Josip Smodlaka, koji je bio u sastavu naše  delegacije na Pariskoj mirovnoj konferenciji, tada je u Rijeci održao govor pred 20.000 ljudi: „Braćo, srcu našem najmilija, neumrli vitezovi srpstva, dobro nam došli osloboditelji naši, ponosni naš svete, najlepši i najmiliji. Blagosloven čas kada vas videsmo, blagoslovena vam svaka stopa bila. Zajedno danas kličemo vašem i našem kralju, da živi kralj Petar, da živi srpska vojska!“ Koprivica je rekao da je ovaj citat bitan da se oseti atmosfera koja je vladala „na prostoru onoga što mi poimamo kao Jugoslaviju“. Osetilo se u tim trenucima olakšanje, jer dolaze slovenska braća, bez obzira na to kakav će biti kasniji razvoj događaja. Autor je podsetio na posledice Prvog svetskog rata –  nestanak četiri carstva (nemačkog, austrougarskog, turskog i ruskog), pale su četiri dinastije, odneti su ogromni ljudski životi, stvorene su nove države na tlu Evrope koje su nedavno obeležile stogodišnjicu postojanja, a SAD su postale najmoćnija vojna sila sveta. U takvim okolnostima, jedna panslovenska ideja dobila je težinu u realnoj politici. Po mišljenju Koprivice, Jugoslaviju su zamislili i stvorili idealisti, a rasturili materijalisti. – Glavni problem sve vreme bio je u konceptu funkcionisanja Jugoslavije, odnosno, da li je to trebalo da bude složena država na federalnom principu ili, ipak, unitarna država troplemenog naroda. To će sve vreme biti problem koji će, u krajnjoj liniji, dovesti i do raspada te države – zaključio je Koprivica.
   

Ostavite odgovor