Održano predavanje ,,Etnološka istraživanja na području Prijedora”

U okviru programa Predstavljanje Grada Prijedora, u čijoj organizacijiučestvuju Muzej Kozare, Turistička organizacija Prijedora, Gradska uprava Grada Prijedora i Kulturni centar Novog Sada, u klubu „Tribina mladih” KCNS održano je predavanje ,,Etnološka istraživanja na području Prijedora” kustosa Marije Radaković. Na predavanju je promovisana monografija Mitsko-magijski tragovi u narodnoj kulturi prijedorske regije, koju je ove godine objavio Muzej Kozare u saradnji s Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije. Monografija sadrži tekstove koji su po prvi put objavljeni a tiču se istorijata nastanka grada Prijedora, narodnih nošnji sve tri konfesije – srpske, hrvatske i bošnjačke, običaja zaštite plodnosti, koledara, babina, čarojica, prela, mobe, svatova, dečjih igara i etnoloških pojmova koji su karakteristični za Prijedor i koji su sakupljeni u poslednjih tridesetak godina. Većina običaja je bila prisutna do pedesetih godina prošlog veka, a određeni broj se zadržao i do danas. Monografija predstavlja način da se očuva pamćenje na bogatu tradicionalnu kulturu Prijedora i okoline, kako bi se etnografski značajni pojmovi otrgli od zaborava i sačuvali za buduće generacije, te kako bi se podstakla dalja istraživanja na ovu temu.