ОКРУГЛИ СТО У БИЈЕЉИНИ

У петак, 16. јула 2021. године, у Етно селу Станишићи у Бијељини, одржан је Округли сто за администрацију у области заштите животне средине у оквиру пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“, који се реализује у оквиру другог позива Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Србија- Босна и Херцеговина.

Округли сто за администрацију је органозовало Министарство за просторно планирање, грађевинарство и екологију Републике Српске из Бања Луке са циљем подизања капацитета администрације у области заштите животе средине у пројектном подручју, које обухвата област Срема и Бијељина – Зворник регион. На округлом столу презентован је законодавни оквир, као и поступак издавања дозвола у Републици Србији и Републици Српској.

Павле Рајков, в.д. помоћника покрајинског секретара за инспекцијске послове, поздравио је учеснике скупа и истакао значај пројекта за АП Војводину, јер доприноси повећању ефикасности јавних услуга у области управљања отпадом и отпадних вода, посебно инспекције.

Након поздравних обраћања, активности у оквиру пројекта презентовала је мр Татјане Ђурић, саветник у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и координатор пројекта. Након тога уследила је презентација законодавства и стања у области управаљања отпадом и индустријског загађења у Републици Србији и АП Војводини које је представила Светлана Марушић, виши саветник у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине. Тамара Орловић, саветник  у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, а Оливера Симић, сарадник у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, презентовала је поступак издавања дозвола за управљање отпадом

Законодавни оквир и поступак издавања еколошких дозвола и издавање дозвола за управљање отпадом у Републици Српској представили су пројектни партнери из Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију из Бања Луке

Овом догађају су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Управе за инспекцијске послове из Републике Српске, Инспектората, Јавне научноистраживачке установе института за заштиту и екологију Републике Српске из Бања Луке, представници партнерских институција, представници локалних самоупарава из Бијељина – Зворник региона, јавних и научних институција и други.