Panaotović: „Čojstvo je braniti drugog od sebe“ – Kako bi se filozofija Marka Miljanova mogla primeniti na Kosovu?

Deo govora direktora KCNS-a na Tribini „Savremena srpska kultura – put prema tradicionalnom ili modernom?“ u kome je Panaotović govorio o tome kako bi se „Primjeri čojstva i junaštva“ vojvode Marka Miljanova mogli primeniti u aktuelnom trenutku, a kada je reč o srpsko-albanskim sporovima i to u cilju pune afirmacije ljudskih prava i građanskih sloboda. „Junaštvo je braniti sebe od drugog, a čojstvo drugog od sebe“ ključno je geslo Marka Miljanova.

Ostavite odgovor