PANAOTOVIĆ:“ABAZOVIĆ MOŽE DA PREDLOŽI ULAZAK CRNE GORE U OTVORENI BALKAN, IMAO BI NESUMNJIVU PODRŠKU SAD“

Imajući u vidu činjenicu da će predlog za smenu Mila Đukanovića najverovatnije doživeti neuspeh jer Ustavni sud nije kompletiran, a i da jeste držao bi stranu Đukanoviću, a ne tridesetoavgustovcima, kao i da većina poslanika neće skratiti mandat skupštini, najrealniji scenario je da će aktuelna vlada ostati u sedlu još najmanje šest meseci, a možda i čitavih godinu dana. Ako se uzme u obzir fakat da se svetska geopolitička situacija usložnjava i da će ekonomska, energetska i kriza hrane biti sve oštrija i izraženija, valja preduzimati korake kako bi se turbulencije i problemi amortizovali i sanirali. Proširenje EU na zemlje regiona na dugom je štapu, maglovito i krajnje neizvesno. Otvoreni Balkan, s druge strane, ne postavlja visoke kriterijume za pridruživanje, a može da pruži niz brzih i konkretnih povoljnosti kada je reč o hrani, energetici, tržištu radne snage, fleksibilnijem prelasku granica što je za crnogorsku privredu u velikoj meri zavisnu od turizma, blagotvorno. Abazović je danas u SAD rekao da navija da Crna Gora uđe u Otvoreni Balkan što pre, ali podsetimo se da on nije samo navijač već predsednik Vlade koja će, iako tehnička, još ne malo vremena morati da upravlja procesima i donosi relevantne i teške odluke od interesa za građane. Eventualni ulazak Crne Gore u Otvoreni Balkan imao bi nedvosmislenu podršku SAD o čemu svedoči sijaset izjave gospode Eskobara, Hila itd. Na unutrašnjem planu, treba se podsetiti svežijih istraživanja koja govore u prilog tome da većina građana Crne Gore podržava ulazak u Otvoreni Balkan a da su za isti DF, SNP, URA, većina partija Albanaca, da se Spajićeva partija još nije izjasnila, a da Demokrate nisu rezolutno protiv. Istraživanja koja su bila prezentovana javnosti, međutim, pokazala su da su birači naklonjeni Bečiću i Spajiću za ulazak u OB. Shodno rečenom, ulazak u ovu regionalnu inicijativu bio bi u skladu sa preferencijama i interesima građana i doorineo bi regionalnoj stabilnosti, miru i napretku crnogorske ekonomije!