PANAOTOVIĆ: „OPSTANAK I RAZVOJ REPUBLIKE SRPSKE KRUCIJALNO GEOPOLITIČKO PITANJE ZA SRPSKI FAKTOR NA BALKANU!“

  U susret 9. januaru danu kada je nastala Republika Srpska, ponovo se čuju glasovi bezumnika i političkih slepaca u Sarajevu koji protestuju protiv obeležavanja rođendana RS nastale uz garancije i potpise najmoćnijih međunarodnih adresa. Ni po jada što ima sijaset onih sa mudžahedinskom svešću koji bi učinili sve da RS nestane, fascinatno je da se i u Srbiji mogu čuti glasovi(doduše malobrojnih očajnika) koji govore o RS kao genocidnoj tvorevini, Republici šumskoj etc. Ne hajući za stavove neprijatelja, njihovih ekspozitura u Srbiji i korisnih idiota, državotvorna svest u Srbiji, prosvetne vlasti, mediji, vlada itd. trebalo bi već od ove godine da intenziviraju aktivnosti kojima se kod omladine i svih građana podiže informisanost i svest o važnosti i značaju Republike Srpske ne samo za njene građane i Srbe u BiH već i za celokupan srpski faktor na Balkanu i šire. Ukidanje, derogiranje i nestanak Republike Srpske bio bi zapravo prvi čin, predvorje i uvod u nestanak Srbije. Srbija se brani u Banjoj Luci. Braneći Republiku Srpsku, branimo Beograd i Srbiju. Srpski faktor bez Republike Srpske nalikovao bi čoveku bez jednog od vitalnih organa kome se ne piše dobro. Zato, u susret rođendanu Republike Srpske imajmo u vidu da je vek u kome živimo u velikoj meri i vek meke moći i uključimo se, svako u domenu kome može, u potporu i afirmaciju Republike Srpske! Takođe pokušajmo da pružimo ruku Bošnjacima i uložimo napore ka pomirenju i saradnji jer suštinski jedan smo te isti narod, različitih veroispovesti! Na geopolitičkom kantaru, rastom akcija Republike Srpske, rastu akcije i Srba u Crnoj Gori, Srba na Kosovu i Metohiji i onih koji žive u takozvanoj užoj Srbiji! Svi oni koji ovih dana protestuju i ropću protiv 9. januara, suštinski su protivnici mira i građanske harmonije u Bosni!