PANAOTOVIĆ:“POTPISIVANJE TEMELJNOG UGOVORA GOTOVA STVAR, BILO BI DOBRO DA DF BUDE KONSTRUKTIVAN U REFORMISANJU SUDSKOG SAVETA“

Sve raspoložive informacije kazuju da je potpisivanje Temeljnog ugovora u Podgorici dogovorena i gotova stvar i da vrh aktuelne crnogorske vlade nije spreman da popusti pod ucenama da odustane od Temeljnog ugovora jer će u protivnom doći do pada vlade. Abazovićeva vlada dobila bi dosta spoljnopolitičkih poena izborom članova sudskog saveta, a i mnogi zlonamerni glasovi iz nekih evropskih centara moći ne bi imali argumente da plasiraju teze o crkvenoj agendi umesto evropske. Imajući u vidu da Demokrate, po svemu sudeći, nemaju nameru da glasaju za izbor, cela stvar zavisi od DF-a. Lideri DF-a, sasvim izvesno, imaju pouzdana saznanja da se od potpisivanja Temeljnog ugovora neće odustati, te bi glasanjem za članove Sudskog saveta, osim što je bolje da ga ima u odnosu na stanje poluanarhije koje je alternativa, maločas pomenutim zlonamernim centrima moći izbili argument da su antievropska, destabilizujuća, ets. snaga. Takođe, konstruktivnošću u vezi sa ovim pitanjima iz evropske agende teško bi u sledećem izbornom ciklusu mogli biti odstranjeni iz buduće vlade kao što je to učinjeno minula dva puta. Na posletku, olakšali bi poziciju Abazovića i Jokovića koji su isposlovali veliku stvar, a reč je o Temeljnom ugovoru sa SPC.